อิเคะบุคุโระ → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

ออกเดินทางเวลา
09:20 01/28, 2021
cancel
 1. 1
  10:17 - 13:02
  2h 45min JPY 4,040 IC JPY 4,040 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:17
  10:22
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:30
  12:05
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  12:05
  12:10
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  12:20
  12:58
  昇仙峡滝上
  ป้ายรถบัส
  12:58
  13:02
 2. 2
  09:53 - 13:02
  3h 9min JPY 2,510 IC JPY 2,507 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:53
  09:58
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  甲州街道改札口
  09:58
  10:03
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  10:05
  12:15
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  12:15
  12:19
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  12:20
  12:58
  昇仙峡滝上
  ป้ายรถบัส
  12:58
  13:02
 3. 3
  09:51 - 13:02
  3h 11min JPY 2,510 IC JPY 2,507 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:51
  10:00
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  甲州街道改札口
  10:00
  10:05
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  10:05
  12:15
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  12:15
  12:19
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  12:20
  12:58
  昇仙峡滝上
  ป้ายรถบัส
  12:58
  13:02
 4. 4
  09:34 - 13:02
  3h 28min JPY 2,460 IC JPY 2,460 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:34
  09:43
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:47
  10:34
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  高尾(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:40
  12:13
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  12:13
  12:18
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  12:20
  12:58
  昇仙峡滝上
  ป้ายรถบัส
  12:58
  13:02
 5. 5
  09:20 - 11:32
  2h 12min JPY 54,950
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  09:20
  11:32
zoom bar parts