โออิตะ → อาคารหลักพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ

ออกเดินทางเวลา
05:41 09/26, 2021
cancel
 1. 1
  08:10 - 14:49
  6h 39min JPY 65,130 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:10
  09:37
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:45
  10:02
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:12
  10:17
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:50
  13:05
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:30
  14:41
  มินามิโอะทะรุ
  南小樽
  สถานี
  14:41
  14:49
 2. 2
  07:46 - 14:49
  7h 3min JPY 64,410 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:46
  10:02
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:12
  10:17
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:50
  13:05
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:30
  14:41
  มินามิโอะทะรุ
  南小樽
  สถานี
  14:41
  14:49
 3. 3
  06:57 - 14:49
  7h 52min JPY 62,510 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  府内中央口〔北口〕
  06:57
  07:02
  คานาเมะมาจิ
  要町[大分駅高速バスのりば]
  ป้ายรถบัส
  07:02
  09:26
  สถานีขนส่งทางด่วนนิชิเท็ตสึเท็นจิน
  西鉄天神高速バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  09:26
  09:38
  เท็นจิน
  天神
  สถานี
  6番口
  timetable ตารางเวลา
  09:50
  10:02
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:50
  13:05
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:30
  14:41
  มินามิโอะทะรุ
  南小樽
  สถานี
  14:41
  14:49
 4. 4
  06:14 - 14:49
  8h 35min JPY 62,790 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:14
  06:25
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  สถานี
  東口
  06:25
  06:33
  เบปปุคิตะฮามะ
  別府北浜
  ป้ายรถบัส
  07:00
  09:31
  สถานีขนส่งทางด่วนนิชิเท็ตสึเท็นจิน
  西鉄天神高速バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  09:31
  09:43
  เท็นจิน
  天神
  สถานี
  6番口
  timetable ตารางเวลา
  09:44
  09:55
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:50
  13:05
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:30
  14:41
  มินามิโอะทะรุ
  南小樽
  สถานี
  14:41
  14:49
 5. 5
  05:41 - 11:19
  29h 38min JPY 593,190
  cancel cancel
zoom bar parts