โออิตะ → ฮามะโอสึ A-Qus

ออกเดินทางเวลา
04:09 11/25, 2020
cancel
 1. 1
  05:18 - 09:57
  4h 39min JPY 17,100 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:18
  06:46
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:55
  09:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:34
  09:44
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  09:44
  09:57
 2. 2
  05:18 - 10:00
  4h 42min JPY 17,270 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:18
  06:46
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:55
  09:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:34
  09:46
  เซเซะ
  膳所
  สถานี
  09:46
  09:51
  เกฮันเซเซะ
  京阪膳所
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:51
  09:54
  ชิมะโนะเซกิ
  島ノ関
  สถานี
  09:54
  10:00
 3. 3
  05:18 - 10:38
  5h 20min JPY 17,100 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:18
  06:46
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:15
  09:38
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:50
  10:25
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  10:25
  10:38
 4. 4
  06:52 - 11:37
  4h 45min JPY 23,690 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  府内中央口〔北口〕
  06:52
  06:55
  โออิตะเอกิมาเอะ
  大分駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  06:55
  08:00
  大分空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  08:00
  08:01
  สนามบินโออิตะ
  大分空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:00
  09:55
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  10:00
  10:06
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  10:10
  11:00
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  11:00
  11:11
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  八条東口
  timetable ตารางเวลา
  11:15
  11:24
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  11:24
  11:37
 5. 5
  04:09 - 13:06
  8h 57min JPY 259,590
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  04:09
  13:06
zoom bar parts