โอซากะ → หอดูดาวกุมมะ จังหวัดกุมมะ

ออกเดินทางเวลา
13:37 07/24, 2021
cancel
 1. 1
  13:45 - 20:17
  6h 32min JPY 19,290 IC JPY 19,284 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:45
  13:49
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:57
  16:24
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:40
  17:45
  เจียวโมโกเง็น
  上毛高原
  สถานี
  東口
  17:45
  17:47
  สถานีเจียวโมโกเง็น
  上毛高原駅
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  17:53
  18:13
  คิทาชิมีซุโจ
  北清水町
  ป้ายรถบัส
  18:28
  18:52
  จูนิไดระทางเข้า
  十二平入口
  ป้ายรถบัส
  18:52
  20:17
 2. 2
  13:45 - 20:19
  6h 34min JPY 19,290 IC JPY 19,284 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:45
  13:49
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:57
  16:24
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:40
  17:45
  เจียวโมโกเง็น
  上毛高原
  สถานี
  東口
  17:45
  17:47
  สถานีเจียวโมโกเง็น
  上毛高原駅
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  17:53
  18:13
  คิทาชิมีซุโจ
  北清水町
  ป้ายรถบัส
  18:28
  18:57
  นาคายามะฮนชุกุ
  中山本宿
  ป้ายรถบัส
  18:57
  20:19
 3. 3
  13:45 - 20:31
  6h 46min JPY 19,490 IC JPY 19,484 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:45
  13:49
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:57
  16:24
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:40
  17:45
  เจียวโมโกเง็น
  上毛高原
  สถานี
  東口
  17:45
  17:47
  สถานีเจียวโมโกเง็น
  上毛高原駅
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  17:53
  18:13
  คิทาชิมีซุโจ
  北清水町
  ป้ายรถบัส
  18:28
  18:57
  นาคายามะฮนชุกุ
  中山本宿
  ป้ายรถบัส
  18:57
  19:01
  นาคายามะฮนชุกุ
  中山本宿
  ป้ายรถบัส
  19:09
  19:13
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  19:13
  20:31
 4. 4
  14:02 - 21:59
  7h 57min JPY 15,980 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:02
  14:05
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:15
  16:38
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:51
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  18:52
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:16
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  20:11
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  20:11
  20:13
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  20:15
  20:41
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  20:41
  21:59
 5. 5
  13:37 - 20:35
  6h 58min JPY 191,910
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  13:37
  20:35
zoom bar parts