โอซากะ → อุตสึโนะมิยะ-มินมิน สาขาใหญ่

ออกเดินทางเวลา
11:44 06/16, 2021
cancel
 1. 1
  11:45 - 15:35
  3h 50min JPY 17,650 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:45
  11:49
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:57
  14:24
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:36
  15:25
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  西口
  15:25
  15:29
  สถานีอุสึโนะมิยะ ทางออกทิศตะวันตก
  宇都宮駅西口
  ป้ายรถบัส
  1番のりば[または2番のりば]
  15:30
  15:33
  บาบะโจ(โทจิกิ)
  馬場町(栃木県)
  ป้ายรถบัส
  4番乗り場
  15:33
  15:35
 2. 2
  11:55 - 15:58
  4h 3min JPY 17,650 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:55
  11:59
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:09
  14:36
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:00
  15:48
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  西口
  15:48
  15:52
  สถานีอุสึโนะมิยะ ทางออกทิศตะวันตก
  宇都宮駅西口
  ป้ายรถบัส
  1番のりば[または2番のりば]
  15:53
  15:56
  บาบะโจ(โทจิกิ)
  馬場町(栃木県)
  ป้ายรถบัส
  4番乗り場
  15:56
  15:58
 3. 3
  11:55 - 17:00
  5h 5min JPY 15,140 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:55
  11:59
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:09
  14:28
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:40
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  16:22
  โคกาเนะอิ
  小金井
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:31
  16:51
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  西口
  16:51
  16:55
  สถานีอุสึโนะมิยะ ทางออกทิศตะวันตก
  宇都宮駅西口
  ป้ายรถบัส
  6番のりば[または7番のりば]
  16:55
  16:58
  บาบะโจ(โทจิกิ)
  馬場町(栃木県)
  ป้ายรถบัส
  4番乗り場
  16:58
  17:00
 4. 4
  11:55 - 17:05
  5h 10min JPY 15,140 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:55
  11:59
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:09
  14:28
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:40
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  16:22
  โคกาเนะอิ
  小金井
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:31
  16:51
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  西口
  16:51
  16:55
  สถานีอุสึโนะมิยะ ทางออกทิศตะวันตก
  宇都宮駅西口
  ป้ายรถบัส
  38番のりば
  17:00
  17:05
  อุสึโนะมิยะฟุตะอาระซันจินจะชิตะ (อุสึโนะมิยะ)
  宇都宮二荒山神社下(宇都宮市)
  ป้ายรถบัส
  17:05
  17:05
 5. 5
  11:44 - 19:19
  7h 35min JPY 224,310
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  11:44
  19:19
zoom bar parts