โอมิยะ (ไซตามะ) → ซึทาญ่า

ออกเดินทางเวลา
02:23 01/27, 2022
cancel
 1. 1
  06:41 - 11:10
  4h 29min JPY 15,750 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:41
  08:25
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:31
  08:39
  ชินทาคาโอกะ
  新高岡
  สถานี
  南口
  08:39
  08:43
  สถานีชินทาคาโอกะ
  新高岡駅
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  09:00
  11:00
  ทาคายามะโนฮิสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  高山濃飛バスセンター
  ป้ายรถบัส
  11:00
  11:10
 2. 2
  07:45 - 11:36
  3h 51min JPY 8,680 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:45
  09:30
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:53
  11:23
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  東口
  11:23
  11:36
 3. 3
  06:16 - 12:44
  6h 28min JPY 8,080 IC JPY 8,073 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:16
  06:55
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  甲州街道改札口
  06:55
  07:00
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  07:05
  12:35
  ทาคายามะโนฮิสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  高山濃飛バスセンター
  ป้ายรถบัส
  12:35
  12:39
  ทาคายามะโนฮิสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  高山濃飛バスセンター
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  12:40
  12:43
  ฟุรุอิมาจินามีกุจิ
  古い町並口
  ป้ายรถบัส
  12:43
  12:44
 4. 4
  06:07 - 12:44
  6h 37min JPY 8,080 IC JPY 8,073 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:07
  06:39
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  甲州街道改札口
  06:39
  06:44
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  07:05
  12:35
  ทาคายามะโนฮิสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  高山濃飛バスセンター
  ป้ายรถบัส
  12:35
  12:39
  ทาคายามะโนฮิสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  高山濃飛バスセンター
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  12:40
  12:43
  ฟุรุอิมาจินามีกุจิ
  古い町並口
  ป้ายรถบัส
  12:43
  12:44
 5. 5
  02:23 - 07:00
  4h 37min JPY 154,760
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  02:23
  07:00
zoom bar parts