โอมิยะ (ไซตามะ) → ฟุกุอิโคจูรถแท็กซี่ที่ใช้ร่วมกัน

ออกเดินทางเวลา
02:54 01/21, 2022
cancel
 1. 1
  06:41 - 10:00
  3h 19min JPY 8,790 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:41
  08:45
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:02
  09:43
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:55
  09:59
  ฟุกุอิกุจิ
  福井口
  สถานี
  09:59
  10:00
 2. 2
  06:41 - 10:18
  3h 37min JPY 8,790 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:41
  08:45
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:02
  09:43
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:09
  10:13
  ฟุกุอิกุจิ
  福井口
  สถานี
  10:13
  10:18
 3. 3
  06:53 - 10:58
  4h 5min JPY 14,790 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:53
  09:34
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:48
  10:35
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  東口
  10:35
  10:58
 4. 4
  06:56 - 11:18
  4h 22min JPY 15,600 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:56
  07:20
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:33
  09:47
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:56
  10:59
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:09
  11:13
  ฟุกุอิกุจิ
  福井口
  สถานี
  11:13
  11:18
 5. 5
  02:54 - 09:20
  6h 26min JPY 257,000
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  02:54
  09:20
zoom bar parts