โอมิยะ (ไซตามะ) → ฮาชิโมโตะยะ

ออกเดินทางเวลา
16:30 11/29, 2020
cancel
 1. 1
  16:59 - 22:36
  5h 37min JPY 13,590 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:59
  17:24
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:33
  19:14
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  19:14
  19:28
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  19:30
  20:55
  นะบาริ
  名張
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:58
  21:04
  ซันบนมัตสึ (จังหวัดนาระ)
  三本松(奈良県)
  สถานี
  21:04
  22:36
 2. 2
  16:44 - 22:36
  5h 52min JPY 12,500 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:44
  17:21
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:30
  19:09
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  19:09
  19:23
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  19:30
  20:55
  นะบาริ
  名張
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:58
  21:04
  ซันบนมัตสึ (จังหวัดนาระ)
  三本松(奈良県)
  สถานี
  21:04
  22:36
 3. 3
  16:33 - 22:36
  6h 3min JPY 12,500 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:33
  17:06
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:18
  18:54
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  18:54
  19:07
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  19:11
  20:13
  สึ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:20
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อิกะกันเบะ
  伊賀神戸
  สถานี
  20:55
  นะบาริ
  名張
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:58
  21:04
  ซันบนมัตสึ (จังหวัดนาระ)
  三本松(奈良県)
  สถานี
  21:04
  22:36
 4. 4
  16:47 - 23:36
  6h 49min JPY 12,500 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:47
  17:36
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:48
  19:25
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  19:25
  19:38
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  19:50
  21:10
  อิเซะนาคากาวะ
  伊勢中川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:13
  22:04
  ซันบนมัตสึ (จังหวัดนาระ)
  三本松(奈良県)
  สถานี
  22:04
  23:36
 5. 5
  16:30 - 22:53
  6h 23min JPY 197,900
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  16:30
  22:53
zoom bar parts