คุระชิกิ → หอดูดาวกุมมะ จังหวัดกุมมะ

ออกเดินทางเวลา
23:06 07/28, 2021
cancel
 1. 1
  06:13 - 14:09
  7h 56min JPY 21,520 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:13
  06:29
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:42
  09:57
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:16
  11:04
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:19
  11:57
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  11:57
  11:59
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  12:25
  12:51
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  12:51
  14:09
 2. 2
  23:06 - 14:09
  15h 3min JPY 17,450 IC JPY 17,450 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:06
  23:23
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  西口
  23:23
  23:28
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  23:30
  09:05
  โยโกฮาม่าชิเทอิเอะอัตามินารุ
  横浜駅東口/YCAT
  ป้ายรถบัส
  09:05
  09:16
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  09:23
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  10:15
  อุระวะ
  浦和
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:19
  11:57
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  11:57
  11:59
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  12:25
  12:51
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  12:51
  14:09
 3. 3
  23:06 - 14:47
  15h 41min JPY 16,030 IC JPY 16,030 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:06
  23:23
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  西口
  23:23
  23:28
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  23:30
  09:05
  โยโกฮาม่าชิเทอิเอะอัตามินารุ
  横浜駅東口/YCAT
  ป้ายรถบัส
  09:05
  09:16
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  09:41
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  11:58
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:02
  12:49
  นูมาตะ
  沼田
  สถานี
  12:49
  12:51
  นูมาตะสถานี(กุนมะ)
  沼田駅(群馬県)
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  12:55
  13:25
  นาคายามะฮนชุกุ
  中山本宿
  ป้ายรถบัส
  13:25
  14:47
 4. 4
  23:06 - 14:47
  15h 41min JPY 16,030 IC JPY 16,030 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:06
  23:23
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  西口
  23:23
  23:28
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  23:30
  09:05
  โยโกฮาม่าชิเทอิเอะอัตามินารุ
  横浜駅東口/YCAT
  ป้ายรถบัส
  09:05
  09:16
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  09:41
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  11:58
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:02
  12:49
  นูมาตะ
  沼田
  สถานี
  12:49
  12:54
  คิทาชิมีซุโจ
  北清水町
  ป้ายรถบัส
  12:56
  13:25
  นาคายามะฮนชุกุ
  中山本宿
  ป้ายรถบัส
  13:25
  14:47
 5. 5
  23:06 - 07:58
  8h 52min JPY 280,700
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  23:06
  07:58
zoom bar parts