คุระชิกิ → ฟุกุอิโคจูรถแท็กซี่ที่ใช้ร่วมกัน

ออกเดินทางเวลา
00:13 01/21, 2022
cancel
 1. 1
  05:30 - 09:14
  3h 44min JPY 10,440 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:30
  05:47
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:01
  06:49
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:04
  08:54
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  西口
  08:54
  08:59
  福井駅(バス)
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  09:05
  09:11
  ฟุกุอิกุจิ
  福井口(福井県)
  ป้ายรถบัส
  09:11
  09:14
 2. 2
  05:30 - 09:14
  3h 44min JPY 11,140 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:30
  05:47
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:01
  07:04
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:29
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  08:54
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  西口
  08:54
  08:59
  福井駅(バス)
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  09:05
  09:11
  ฟุกุอิกุจิ
  福井口(福井県)
  ป้ายรถบัส
  09:11
  09:14
 3. 3
  05:30 - 09:18
  3h 48min JPY 10,390 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:30
  05:47
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:01
  06:49
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:04
  08:54
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:09
  09:13
  ฟุกุอิกุจิ
  福井口
  สถานี
  09:13
  09:18
 4. 4
  05:30 - 09:18
  3h 48min JPY 11,090 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:30
  05:47
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:01
  07:04
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:29
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  08:54
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:09
  09:13
  ฟุกุอิกุจิ
  福井口
  สถานี
  09:13
  09:18
 5. 5
  00:13 - 04:52
  4h 39min JPY 151,080
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  00:13
  04:52
zoom bar parts