คุระชิกิ → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

ออกเดินทางเวลา
06:54 01/24, 2021
cancel
 1. 1
  06:54 - 13:42
  6h 48min JPY 17,630 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:54
  07:11
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:24
  10:26
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:36
  11:15
  ฮาจิโอจิ
  八王子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:29
  12:23
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  12:23
  12:28
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  13:00
  13:38
  昇仙峡滝上
  ป้ายรถบัส
  13:38
  13:42
 2. 2
  06:54 - 13:42
  6h 48min JPY 18,010 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:54
  07:11
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:24
  10:26
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:36
  11:15
  ฮาจิโอจิ
  八王子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:29
  12:23
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  北口
  12:23
  12:26
  โคฟุสถานีทางออกทิศเหนือ
  甲府駅北口
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  12:47
  13:05
  ชิโยดะทะเลสาบ
  千代田湖
  ป้ายรถบัส
  13:18
  13:38
  昇仙峡滝上
  ป้ายรถบัส
  13:38
  13:42
 3. 3
  07:32 - 15:16
  7h 44min JPY 15,880 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:32
  07:50
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:07
  09:47
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:00
  11:54
  ชิโอะจิริ
  塩尻
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:18
  13:15
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  13:15
  13:20
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  13:20
  13:49
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  13:49
  15:16
 4. 4
  08:39 - 16:41
  8h 2min JPY 15,880 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:39
  08:56
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:06
  10:47
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  12:53
  ชิโอะจิริ
  塩尻
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:18
  14:15
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  14:15
  14:20
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  14:45
  15:14
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  15:14
  16:41
 5. 5
  06:54 - 14:03
  7h 9min JPY 201,140
  cancel cancel
zoom bar parts