คุระชิกิ → โอมิอิโกอิโนะฮิโรบะ

ออกเดินทางเวลา
18:04 01/22, 2022
cancel
 1. 1
  18:28 - 22:57
  4h 29min JPY 9,500 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:28
  18:39
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:58
  19:59
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:10
  20:29
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:03
  21:12
  นากะฮามะ
  長浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:15
  21:30
  คิโนะโมโตะ
  木ノ本
  สถานี
  東口
  21:30
  22:57
 2. 2
  19:03 - 23:59
  4h 56min JPY 8,250 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:03
  19:20
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:37
  20:22
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:35
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  22:10
  นากะฮามะ
  長浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:17
  22:32
  คิโนะโมโตะ
  木ノ本
  สถานี
  東口
  22:32
  23:59
 3. 3
  18:18 - 23:59
  5h 41min JPY 8,250 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:18
  18:35
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:49
  19:33
  นิชิอากาชิ
  西明石
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:46
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  22:10
  นากะฮามะ
  長浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:17
  22:32
  คิโนะโมโตะ
  木ノ本
  สถานี
  東口
  22:32
  23:59
 4. 4
  18:18 - 23:59
  5h 41min JPY 8,250 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:18
  18:35
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:58
  19:43
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:58
  21:52
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:00
  22:10
  นากะฮามะ
  長浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:17
  22:32
  คิโนะโมโตะ
  木ノ本
  สถานี
  東口
  22:32
  23:59
 5. 5
  18:04 - 22:03
  3h 59min JPY 110,810
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  18:04
  22:03
zoom bar parts