คุระชิกิ → ฮามะโอสึ A-Qus

ออกเดินทางเวลา
17:24 11/29, 2020
cancel
 1. 1
  17:31 - 19:38
  2h 7min JPY 7,910 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:31
  17:48
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:58
  18:59
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:16
  19:25
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  19:25
  19:38
 2. 2
  17:31 - 19:46
  2h 15min JPY 7,710 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:31
  17:48
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:58
  18:59
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:16
  19:21
  ยามาชินะ
  山科
  สถานี
  19:21
  19:26
  เกฮันยามาชินะ
  京阪山科
  สถานี
  1番出入口
  timetable ตารางเวลา
  19:26
  19:39
  บิวะโคฮามะโอสึ
  びわ湖浜大津
  สถานี
  19:39
  19:46
 3. 3
  17:31 - 19:50
  2h 19min JPY 8,080 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:31
  17:48
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:58
  18:59
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:16
  19:29
  โอสึเกียว
  大津京
  สถานี
  19:29
  19:34
  เคย์ฮันโอสึเกียว
  京阪大津京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:38
  19:43
  บิวะโคฮามะโอสึ
  びわ湖浜大津
  สถานี
  19:43
  19:50
 4. 4
  17:31 - 20:01
  2h 30min JPY 8,000 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:31
  17:48
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:58
  18:59
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:08
  19:14
  คาราซูม่าโอะอิเกะ
  烏丸御池
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:28
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  มิสะซางิ
  御陵
  สถานี
  19:54
  บิวะโคฮามะโอสึ
  びわ湖浜大津
  สถานี
  19:54
  20:01
 5. 5
  17:24 - 20:15
  2h 51min JPY 78,350
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  17:24
  20:15
zoom bar parts