อาซากุสะ → โทยามะ

ออกเดินทางเวลา
10:34 04/12, 2021
cancel
 1. 1
  11:11 - 13:56
  2h 45min JPY 12,390 IC JPY 12,388 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:11
  11:16
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:30
  13:56
  โทยามะ
  富山
  สถานี
 2. 2
  10:52 - 13:56
  3h 4min JPY 12,430 IC JPY 12,430 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  2番口
  10:52
  10:57
  อาสะคุสะคามินาริมน
  浅草雷門
  ป้ายรถบัส
  10:57
  11:08
  ด้านหน้าสถานีอุเอโนะ
  上野駅前
  ป้ายรถบัส
  11:08
  11:17
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  広小路口
  timetable ตารางเวลา
  11:30
  13:56
  โทยามะ
  富山
  สถานี
 3. 3
  12:11 - 14:56
  2h 45min JPY 12,390 IC JPY 12,388 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:11
  12:16
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:30
  14:56
  โทยามะ
  富山
  สถานี
 4. 4
  13:11 - 15:56
  2h 45min JPY 12,390 IC JPY 12,388 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:11
  13:16
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:30
  15:56
  โทยามะ
  富山
  สถานี
 5. 5
  10:34 - 16:13
  5h 39min JPY 131,270
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  10:34
  16:13
zoom bar parts