อาซากุสะ → คินเท็ตสึนาระ

ออกเดินทางเวลา
11:44 04/19, 2021
cancel
 1. 1
  11:44 - 15:20
  3h 36min JPY 14,380 IC JPY 14,368 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:44
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  12:07
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:17
  14:21
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:40
  15:10
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:15
  15:20
 2. 2
  11:44 - 15:25
  3h 41min JPY 14,380 IC JPY 14,368 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:44
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  12:07
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:17
  14:21
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:50
  15:25
 3. 3
  11:49 - 15:51
  4h 2min JPY 27,480 IC JPY 27,465 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:49
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  12:28
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  12:28
  12:30
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:00
  14:05
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  14:10
  14:16
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  13番のりば
  14:35
  15:29
  ยามาโตะไซไดจิสถานีทางออกทิศใต้
  大和西大寺駅南口
  ป้ายรถบัส
  15:29
  15:35
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  南口
  timetable ตารางเวลา
  15:45
  15:51
 4. 4
  12:02 - 15:53
  3h 51min JPY 14,640 IC JPY 14,628 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:02
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  12:22
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:37
  14:44
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:57
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  竹田(京都府)
  สถานี
  15:53
 5. 5
  11:44 - 17:53
  6h 9min JPY 171,520
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  11:44
  17:53
zoom bar parts