อาซากุสะ → คินเท็ตสึนาระ

ออกเดินทางเวลา
06:08 05/16, 2021
cancel
 1. 1
  06:28 - 10:11
  3h 43min JPY 14,380 IC JPY 14,368 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:28
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  06:48
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:59
  09:06
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:23
  10:04
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:06
  10:11
 2. 2
  06:28 - 10:16
  3h 48min JPY 14,640 IC JPY 14,628 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:28
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  06:48
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:59
  09:06
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:27
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  竹田(京都府)
  สถานี
  10:16
 3. 3
  06:34 - 10:36
  4h 2min JPY 14,390 IC JPY 14,388 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:34
  06:45
  คันดะ (โตเกียว)
  神田(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:51
  06:54
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:03
  09:37
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:46
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาเกดะ (เกียวโต)
  竹田(京都府)
  สถานี
  10:36
 4. 4
  07:17 - 10:50
  3h 33min JPY 14,380 IC JPY 14,368 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:17
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  07:40
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:49
  09:57
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:10
  10:39
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:44
  10:50
 5. 5
  06:08 - 12:11
  6h 3min JPY 171,520
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  06:08
  12:11
zoom bar parts