อาซากุสะ → โอมิอิโกอิโนะฮิโรบะ

ออกเดินทางเวลา
13:25 01/19, 2022
cancel
 1. 1
  13:35 - 17:59
  4h 24min JPY 12,870 IC JPY 12,868 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:35
  13:45
  คันดะ (โตเกียว)
  神田(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:49
  13:51
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:00
  15:39
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:43
  16:10
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:27
  16:36
  นากะฮามะ
  長浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:39
  16:54
  คิโนะโมโตะ
  木ノ本
  สถานี
  東口
  16:54
  16:56
  สถานีคิโนะโมโตะ
  木ノ本駅
  ป้ายรถบัส
  17:02
  17:18
  กะวาอิ[กะเนฮะระเซ็น]
  川合[金居原線]
  ป้ายรถบัส
  17:18
  17:59
 2. 2
  13:29 - 17:59
  4h 30min JPY 13,120 IC JPY 13,108 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:29
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  13:52
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:07
  15:39
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:43
  16:10
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:27
  16:36
  นากะฮามะ
  長浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:39
  16:54
  คิโนะโมโตะ
  木ノ本
  สถานี
  東口
  16:54
  16:56
  สถานีคิโนะโมโตะ
  木ノ本駅
  ป้ายรถบัส
  17:02
  17:18
  กะวาอิ[กะเนฮะระเซ็น]
  川合[金居原線]
  ป้ายรถบัส
  17:18
  17:59
 3. 3
  15:14 - 19:27
  4h 13min JPY 13,120 IC JPY 13,108 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:14
  15:35
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:35
  15:37
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:46
  17:16
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:19
  17:47
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:02
  18:25
  คิโนะโมโตะ
  木ノ本
  สถานี
  東口
  18:25
  18:27
  สถานีคิโนะโมโตะ
  木ノ本駅
  ป้ายรถบัส
  18:30
  18:46
  กะวาอิ[กะเนฮะระเซ็น]
  川合[金居原線]
  ป้ายรถบัส
  18:46
  19:27
 4. 4
  15:09 - 19:27
  4h 18min JPY 13,120 IC JPY 13,108 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:09
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  15:32
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:40
  17:47
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:02
  18:25
  คิโนะโมโตะ
  木ノ本
  สถานี
  東口
  18:25
  18:27
  สถานีคิโนะโมโตะ
  木ノ本駅
  ป้ายรถบัส
  18:30
  18:46
  กะวาอิ[กะเนฮะระเซ็น]
  川合[金居原線]
  ป้ายรถบัส
  18:46
  19:27
 5. 5
  13:25 - 18:49
  5h 24min JPY 165,230
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  13:25
  18:49
zoom bar parts