อาซากุสะ → ฮามะโอสึ A-Qus

ออกเดินทางเวลา
02:25 11/24, 2020
cancel
 1. 1
  05:26 - 08:37
  3h 11min JPY 13,940 IC JPY 13,928 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:26
  05:48
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:49
  05:51
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:00
  08:02
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:14
  08:24
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  08:24
  08:37
 2. 2
  05:16 - 08:37
  3h 21min JPY 13,940 IC JPY 13,928 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:16
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  05:39
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:00
  08:02
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:14
  08:24
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  08:24
  08:37
 3. 3
  05:14 - 08:37
  3h 23min JPY 13,720 IC JPY 13,719 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:14
  05:34
  ชินบาชิ
  新橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:43
  05:48
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:00
  08:02
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:14
  08:24
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  08:24
  08:37
 4. 4
  05:03 - 08:37
  3h 34min JPY 13,940 IC JPY 13,928 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:03
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  05:25
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:00
  08:02
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:14
  08:24
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  08:24
  08:37
 5. 5
  02:25 - 07:47
  5h 22min JPY 198,780
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  02:25
  07:47
zoom bar parts