เซ็นได → สถานีพักผ่อนริมทางแอลป์สอาสึมิโนะ โฮริกาเนะโนะซาโตะ

ออกเดินทางเวลา
12:33 09/25, 2020
cancel
 1. 1
  12:57 - 17:53
  4h 56min JPY 17,780 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:57
  14:06
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:18
  15:16
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  善光寺口
  15:16
  15:24
  นากาโน่สถานี(เวสต์พูราซ่ามาเอะ)
  長野駅〔ウエストプラザ前〕
  ป้ายรถบัส
  7番のりば
  15:48
  16:48
  ทางด่วนนากาโน่อาซุมีโนะ
  長野道安曇野
  ป้ายรถบัส
  16:48
  17:53
 2. 2
  13:30 - 18:20
  4h 50min JPY 12,100 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:30
  14:38
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:50
  15:56
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:06
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิโนะโนะอิ
  篠ノ井
  สถานี
  17:20
  มัตสึโมโตะ
  松本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:24
  17:45
  มินามิโทโยชินะ
  南豊科
  สถานี
  17:45
  18:20
 3. 3
  12:44 - 18:20
  5h 36min JPY 16,400 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:44
  14:22
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:30
  15:53
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:06
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิโนะโนะอิ
  篠ノ井
  สถานี
  17:20
  มัตสึโมโตะ
  松本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:24
  17:45
  มินามิโทโยชินะ
  南豊科
  สถานี
  17:45
  18:20
 4. 4
  12:57 - 18:54
  5h 57min JPY 16,520 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:57
  14:06
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:20
  14:31
  มูซาชิอุระวะ
  武蔵浦和
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:43
  15:08
  นิชิโคคุบุนจิ
  西国分寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:14
  15:20
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:22
  17:37
  มัตสึโมโตะ
  松本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:59
  18:19
  มินามิโทโยชินะ
  南豊科
  สถานี
  18:19
  18:54
 5. 5
  12:33 - 18:25
  5h 52min JPY 172,680
  cancel cancel
zoom bar parts