เซ็นได → สวนพฤกษศาสตร์ของแผนกวิจัยวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโตเกียว

ออกเดินทางเวลา
17:21 07/07, 2022
cancel
 1. 1
  17:22 - 19:29
  2h 7min JPY 11,280 IC JPY 11,276 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:22
  18:50
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:02
  19:03
  อุเอโนะฮิโรโคจิ
  上野広小路
  สถานี
  19:03
  19:08
  อุเอโนะ โอคาจิมาจิ
  上野御徒町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:08
  19:11
  คาซูกะ (โตเกียว)
  春日(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:16
  19:17
  ฮาคุซัน (โตเกียว)
  白山(東京都)
  สถานี
  A1口
  19:17
  19:29
  สวนพฤกษศาสตร์ของแผนกวิจัยวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโตเกียว
 2. 2
  17:22 - 19:31
  2h 9min JPY 11,480 IC JPY 11,478 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:22
  18:56
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:06
  19:17
  เมียวกะดานิ
  茗荷谷
  สถานี
  1番口
  19:17
  19:20
  เมียวกะดานิสถานี(บีกุรุ)
  茗荷谷駅〔Bーぐる〕
  ป้ายรถบัส
  19:24
  19:30
  Kyodo Printing
  共同印刷
  ป้ายรถบัส
  19:30
  19:31
  สวนพฤกษศาสตร์ของแผนกวิจัยวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโตเกียว
 3. 3
  17:22 - 19:34
  2h 12min JPY 11,380 IC JPY 11,378 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:22
  18:56
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:06
  19:17
  เมียวกะดานิ
  茗荷谷
  สถานี
  1番口
  19:17
  19:34
  สวนพฤกษศาสตร์ของแผนกวิจัยวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโตเกียว
 4. 4
  17:31 - 19:42
  2h 11min JPY 11,220 IC JPY 11,220 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:31
  18:39
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:50
  19:12
  อิตะบาชิ
  板橋
  สถานี
  西口
  19:12
  19:22
  ชินอิตะบาชิ
  新板橋
  สถานี
  A3口
  timetable ตารางเวลา
  19:23
  19:30
  ฮาคุซัน (โตเกียว)
  白山(東京都)
  สถานี
  A1口
  19:30
  19:42
  สวนพฤกษศาสตร์ของแผนกวิจัยวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโตเกียว
 5. 5
  17:21 - 21:47
  4h 26min JPY 114,820
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  17:21
  21:47
  สวนพฤกษศาสตร์ของแผนกวิจัยวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโตเกียว
zoom bar parts