เซ็นได → โอะเปกุดูตโตคุริปปุอิออนมอลล์อิทามิโคยะ

ออกเดินทางเวลา
18:22 01/21, 2021
cancel
 1. 1
  18:30 - 00:26
  5h 56min JPY 17,350 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:30
  20:04
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:21
  22:48
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:01
  23:07
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  สถานี
  23:07
  23:14
  โอซากาอูเมดะ
  大阪梅田(阪急線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:14
  23:32
  นิชิโนมิยะคิทากุจิ
  西宮北口
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:38
  23:46
  โอบายาชิ (จังหวัดเฮียวโกะ)
  小林(兵庫県)
  สถานี
  東口
  23:46
  00:26
 2. 2
  18:30 - 00:26
  5h 56min JPY 17,120 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:30
  20:04
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:21
  22:48
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:00
  23:04
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  23:04
  23:14
  โอซากาอูเมดะ
  大阪梅田(阪急線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:14
  23:32
  นิชิโนมิยะคิทากุจิ
  西宮北口
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:38
  23:46
  โอบายาชิ (จังหวัดเฮียวโกะ)
  小林(兵庫県)
  สถานี
  東口
  23:46
  00:26
 3. 3
  18:30 - 00:35
  6h 5min JPY 17,330 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:30
  20:04
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:21
  22:48
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:00
  23:19
  อามางาซากิ (JR)
  尼崎〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:20
  23:42
  ทาการะสูกะ
  宝塚
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:49
  23:55
  โอบายาชิ (จังหวัดเฮียวโกะ)
  小林(兵庫県)
  สถานี
  東口
  23:55
  00:35
 4. 4
  18:30 - 00:46
  6h 16min JPY 17,330 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:30
  20:04
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:21
  22:48
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อามางาซากิ (JR)
  尼崎〔JR〕
  สถานี
  23:51
  ทาการะสูกะ
  宝塚
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:00
  00:06
  โอบายาชิ (จังหวัดเฮียวโกะ)
  小林(兵庫県)
  สถานี
  東口
  00:06
  00:46
 5. 5
  18:22 - 04:21
  9h 59min JPY 266,020
  cancel cancel
zoom bar parts