คาโกชิม่าชูโอ → อาคารหลักพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ

ออกเดินทางเวลา
04:47 09/21, 2021
cancel
 1. 1
  08:02 - 14:49
  6h 47min JPY 69,370 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:02
  09:41
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:50
  09:55
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:50
  13:05
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:30
  14:41
  มินามิโอะทะรุ
  南小樽
  สถานี
  14:41
  14:49
 2. 2
  05:24 - 14:49
  9h 25min JPY 76,960 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  คาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:24
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คาโกชิม่า
  鹿児島
  สถานี
  06:49
  มิยาโกโนเจียว
  都城
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:56
  07:53
  มินามิมิยาซากิ
  南宮崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:09
  08:17
  สนามบินมิยาซากิ
  宮崎空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:55
  10:00
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:10
  12:55
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:30
  14:41
  มินามิโอะทะรุ
  南小樽
  สถานี
  14:41
  14:49
 3. 3
  08:34 - 15:25
  6h 51min JPY 80,700 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央
  สถานี
  桜島口(東口)
  08:34
  08:40
  สถานีคาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央駅
  ป้ายรถบัส
  東21番のりば
  08:40
  09:20
  鹿児島空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  降車専用
  09:20
  09:23
  สนามบินคาโกชิมา
  鹿児島空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:00
  11:15
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:50
  13:35
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:06
  15:17
  มินามิโอะทะรุ
  南小樽
  สถานี
  15:17
  15:25
 4. 4
  09:35 - 15:49
  6h 14min JPY 69,370 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:35
  11:00
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:12
  11:17
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:50
  14:10
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:30
  15:41
  มินามิโอะทะรุ
  南小樽
  สถานี
  15:41
  15:49
 5. 5
  04:47 - 12:43
  31h 56min JPY 792,410
  cancel cancel
  คาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央
  04:47
  12:43
zoom bar parts