โมริโอกะ → โอโฮตสึกุทาวเวอร์ชมธารน้ำแข็ง

ออกเดินทางเวลา
08:08 07/26, 2021
cancel
 1. 1
  09:50 - 19:55
  10h 5min JPY 44,950 IC JPY 44,950 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:50
  10:29
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  11:27
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:25
  13:40
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:54
  14:31
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  東通り南口
  14:31
  14:37
  ซัปโปโรเอกิมาเอะสถานีรถโดยสาร
  札幌駅前バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  14番のりば
  14:50
  19:10
  มนเบ็สึเทอมินอล
  紋別ターミナル
  ป้ายรถบัส
  19:35
  19:42
  โอะโฮสึกุหอคอยทางเข้า
  オホーツクタワー入口
  ป้ายรถบัส
  19:42
  19:55
 2. 2
  08:35 - 19:55
  11h 20min JPY 44,880 IC JPY 44,881 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  西口
  08:35
  08:40
  โมริโอกะสถานีนิชิกุจิ
  盛岡駅西口
  ป้ายรถบัส
  21番のりば
  08:40
  11:12
  สถานีเซ็นได ทางออกทิศตะวันออก
  仙台駅東口
  ป้ายรถบัส
  75番のりば
  11:12
  11:21
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  11:30
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  11:57
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:25
  13:40
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:06
  14:44
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  東通り南口
  14:44
  14:50
  ซัปโปโรเอกิมาเอะสถานีรถโดยสาร
  札幌駅前バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  14番のりば
  14:50
  19:10
  มนเบ็สึเทอมินอล
  紋別ターミナル
  ป้ายรถบัส
  19:35
  19:42
  โอะโฮสึกุหอคอยทางเข้า
  オホーツクタワー入口
  ป้ายรถบัส
  19:42
  19:55
 3. 3
  08:35 - 19:55
  11h 20min JPY 44,880 IC JPY 44,881 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  西口
  08:35
  08:40
  โมริโอกะสถานีนิชิกุจิ
  盛岡駅西口
  ป้ายรถบัส
  21番のりば
  08:40
  11:07
  เซ็นไดสถานี (รถโดยสารประจำทางด่วน)
  仙台駅前〔高速バス〕
  ป้ายรถบัส
  11:07
  11:18
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  11:30
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  11:57
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:25
  13:40
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:54
  14:31
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  東通り南口
  14:31
  14:37
  ซัปโปโรเอกิมาเอะสถานีรถโดยสาร
  札幌駅前バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  14番のりば
  14:50
  19:10
  มนเบ็สึเทอมินอล
  紋別ターミナル
  ป้ายรถบัส
  19:35
  19:42
  โอะโฮสึกุหอคอยทางเข้า
  オホーツクタワー入口
  ป้ายรถบัส
  19:42
  19:55
 4. 4
  08:50 - 22:45
  13h 55min JPY 24,290 IC JPY 24,290 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:50
  10:53
  ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ
  新函館北斗
  สถานี
  南口
  10:53
  10:58
  สถานีชินฮาโกดาเตะโฮคุโตะ
  新函館北斗駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  11:09
  15:55
  ซัปโปโรเอกิมาเอะสถานีรถโดยสาร
  札幌駅前バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  15:55
  15:58
  ซัปโปโรเอกิมาเอะสถานีรถโดยสาร
  札幌駅前バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  14番のりば
  17:05
  20:53
  เอ็นการุเทอมินอล
  遠軽ターミナル
  ป้ายรถบัส
  20:53
  20:57
  เอ็นการุเทอมินอล
  遠軽ターミナル
  ป้ายรถบัส
  21:21
  22:32
  โอะโฮสึกุหอคอยทางเข้า
  オホーツクタワー入口
  ป้ายรถบัส
  22:32
  22:45
 5. 5
  08:08 - 22:41
  14h 33min JPY 272,610
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  08:08
  22:41
zoom bar parts