โมริโอกะ → บ่อน้ำร้อนเอาต์ดอร์กลางน้ำแข็งแห่งชิการิเบ็ตสึโกะ-โคตัน

ออกเดินทางเวลา
15:03 09/20, 2021
cancel
 1. 1
  15:41 - 06:18
  14h 37min JPY 34,440 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  東口
  15:41
  15:45
  สถานีโมริโอกะ (ทางออกทิศตะวันออก)
  盛岡駅前〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  8番のりば
  15:45
  16:30
  สนามบินฮานามากิ(รถบัส)
  花巻空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  16:30
  16:35
  สนามบินฮานามากิ(สายการบิน)
  花巻空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:15
  18:10
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:30
  18:33
  มินามิชิโทเสะ
  南千歳
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:14
  20:43
  ชินโตกุ
  新得
  สถานี
  20:43
  06:18
 2. 2
  16:50 - 07:23
  14h 33min JPY 39,440 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:50
  17:29
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:45
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  18:11
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:35
  19:50
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:06
  20:09
  มินามิชิโทเสะ
  南千歳
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:13
  21:48
  ชินโตกุ
  新得
  สถานี
  21:48
  07:23
 3. 3
  17:16 - 08:51
  15h 35min JPY 37,840 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:16
  17:55
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:16
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  18:43
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:15
  20:30
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:46
  20:49
  มินามิชิโทเสะ
  南千歳
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:42
  23:16
  ชินโตกุ
  新得
  สถานี
  23:16
  08:51
 4. 4
  15:37 - 08:51
  17h 14min JPY 14,150 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:37
  17:47
  ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ
  新函館北斗
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:12
  21:04
  มินามิชิโทเสะ
  南千歳
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:42
  23:16
  ชินโตกุ
  新得
  สถานี
  23:16
  08:51
 5. 5
  15:03 - 03:52
  12h 49min JPY 231,940
  cancel cancel
zoom bar parts