มิโตะ → ศาลเจ้ามูซาชิมิตาเกะ

ออกเดินทางเวลา
18:40 10/27, 2021
cancel
 1. 1
  19:27 - 00:24
  4h 57min JPY 4,990 IC JPY 4,990 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:27
  20:43
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:46
  20:49
  คันดะ (โตเกียว)
  神田(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:52
  21:28
  โคคุบุนจิ
  国分寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:30
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  22:11
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:12
  22:28
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  22:28
  00:24
 2. 2
  18:53 - 00:24
  5h 31min JPY 4,990 IC JPY 4,990 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:53
  20:15
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:25
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  21:45
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:12
  22:28
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  22:28
  00:24
 3. 3
  18:53 - 00:24
  5h 31min JPY 4,990 IC JPY 4,990 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:53
  20:15
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:19
  20:53
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:56
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  22:11
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:12
  22:28
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  22:28
  00:24
 4. 4
  18:53 - 00:24
  5h 31min JPY 3,410 IC JPY 3,410 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:53
  19:24
  สึชิอุระ
  土浦
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:30
  20:05
  อาบิโกะ (จังหวัดชิบะ)
  我孫子(千葉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:10
  20:24
  ชินมัตสึโดะ
  新松戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:30
  21:27
  นิชิโคคุบุนจิ
  西国分寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:32
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  22:11
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:12
  22:28
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  22:28
  00:24
 5. 5
  18:40 - 21:25
  2h 45min JPY 63,120
  cancel cancel
zoom bar parts