Meitetsu Nagoya → Chuka Soba Tomita

ออกเดินทางเวลา
20:11 05/28, 2022
cancel
 1. 1
  20:28 - 23:07
  2h 39min JPY 10,780 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Meitetsu Nagoya
  名鉄名古屋
  สถานี
  西改札口
  20:28
  20:36
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  timetable ตารางเวลา
  20:41
  22:13
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:24
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  23:01
  มัตสึโดะ
  松戸
  สถานี
  東口
  23:01
  23:07
 2. 2
  20:18 - 23:07
  2h 49min JPY 10,970 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Meitetsu Nagoya
  名鉄名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:18
  20:21
  คานายามะ (ไอจิ)
  金山(愛知県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:27
  20:32
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:41
  22:13
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:24
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  23:01
  มัตสึโดะ
  松戸
  สถานี
  東口
  23:01
  23:07
 3. 3
  20:16 - 23:07
  2h 51min JPY 10,780 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Meitetsu Nagoya
  名鉄名古屋
  สถานี
  西改札口
  20:16
  20:24
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  timetable ตารางเวลา
  20:29
  22:18
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:33
  23:01
  มัตสึโดะ
  松戸
  สถานี
  東口
  23:01
  23:07
 4. 4
  20:46 - 23:14
  2h 28min JPY 10,780 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Meitetsu Nagoya
  名鉄名古屋
  สถานี
  西改札口
  20:46
  20:54
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  timetable ตารางเวลา
  20:59
  22:28
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:34
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  23:08
  มัตสึโดะ
  松戸
  สถานี
  東口
  23:08
  23:14
 5. 5
  20:11 - 00:52
  4h 41min JPY 141,720
  cancel cancel
  Meitetsu Nagoya
  名鉄名古屋
  20:11
  00:52
zoom bar parts