เมอิเท็ตสึนาโกย่า → โทโยโกะ อินน์ นิชิ-ฟุนาบาชิ บะระคิ อินเตอร์

ออกเดินทางเวลา
14:09 09/25, 2020
cancel
 1. 1
  14:16 - 17:01
  2h 45min JPY 10,850 IC JPY 10,843 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  西改札口
  14:16
  14:24
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  timetable ตารางเวลา
  14:29
  16:06
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  16:06
  16:19
  โอเตะมาจิ (โตเกียว)
  大手町(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:19
  16:43
  นิชิฟุนาบาชิ
  西船橋
  สถานี
  南口
  16:43
  17:01
 2. 2
  14:15 - 17:17
  3h 2min JPY 11,000 IC JPY 10,992 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:15
  14:19
  คานายามะ (ไอจิ)
  金山(愛知県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:23
  14:28
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:36
  16:15
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  16:15
  16:28
  โอเตะมาจิ (โตเกียว)
  大手町(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:30
  17:02
  บารากินาคายามะ
  原木中山
  สถานี
  西口
  17:02
  17:17
 3. 3
  14:18 - 17:18
  3h 0min JPY 10,780 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  西改札口
  14:18
  14:26
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  timetable ตารางเวลา
  14:31
  16:05
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:17
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  16:34
  คินชิโจ
  錦糸町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:38
  17:00
  นิชิฟุนาบาชิ
  西船橋
  สถานี
  南口
  17:00
  17:18
 4. 4
  14:22 - 17:47
  3h 25min JPY 11,170 IC JPY 11,160 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:22
  14:25
  คานายามะ (ไอจิ)
  金山(愛知県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:30
  14:35
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:43
  16:42
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  16:42
  16:55
  โอเตะมาจิ (โตเกียว)
  大手町(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:57
  17:28
  บารากินาคายามะ
  原木中山
  สถานี
  西口
  17:28
  17:30
  สถานีบารากินาคายามะ
  原木中山駅
  ป้ายรถบัส
  17:43
  17:46
  บารากิทางออกทิศตะวันออก
  原木東口
  ป้ายรถบัส
  17:46
  17:47
 5. 5
  14:09 - 18:44
  4h 35min JPY 128,440
  cancel cancel
zoom bar parts