เมอิเท็ตสึนาโกย่า → มารีนโอเอซิสฮะคะตะ

ออกเดินทางเวลา
08:19 11/30, 2020
cancel
 1. 1
  08:34 - 12:06
  3h 32min JPY 13,770 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  西改札口
  08:34
  08:42
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  timetable ตารางเวลา
  08:47
  10:39
  ฟุกุยามะ
  福山
  สถานี
  南口
  10:39
  10:47
  สถานีฟุกุยามะ
  福山駅前
  ป้ายรถบัส
  11:05
  12:04
  ฮาคาทาจีม่าป้ายรถโดยสาร
  伯方島バスストップ
  ป้ายรถบัส
  12:04
  12:06
 2. 2
  08:21 - 12:06
  3h 45min JPY 13,960 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:21
  08:25
  คานายามะ (ไอจิ)
  金山(愛知県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:30
  08:34
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:47
  10:39
  ฟุกุยามะ
  福山
  สถานี
  南口
  10:39
  10:47
  สถานีฟุกุยามะ
  福山駅前
  ป้ายรถบัส
  11:05
  12:04
  ฮาคาทาจีม่าป้ายรถโดยสาร
  伯方島バスストップ
  ป้ายรถบัส
  12:04
  12:06
 3. 3
  08:19 - 12:06
  3h 47min JPY 13,960 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:19
  08:24
  คานายามะ (ไอจิ)
  金山(愛知県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:30
  08:34
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:47
  10:39
  ฟุกุยามะ
  福山
  สถานี
  南口
  10:39
  10:47
  สถานีฟุกุยามะ
  福山駅前
  ป้ายรถบัส
  11:05
  12:04
  ฮาคาทาจีม่าป้ายรถโดยสาร
  伯方島バスストップ
  ป้ายรถบัส
  12:04
  12:06
 4. 4
  08:19 - 13:36
  5h 17min JPY 164,490
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  08:19
  13:36
zoom bar parts