สนามบินนาริตะ → คาวาทานะกรานด์โฮเต็ล

ออกเดินทางเวลา
05:15 07/26, 2021
cancel
 1. 1
  07:50 - 13:07
  5h 17min JPY 33,650 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:50
  09:55
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:17
  10:23
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:10
  11:35
  ชินชิโมโนเซกิ
  新下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:02
  12:06
  ฮาทาบุ
  幡生
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:09
  12:42
  คาวะทานะอนเซ็น
  川棚温泉
  สถานี
  12:42
  13:07
 2. 2
  08:45 - 13:41
  4h 56min JPY 39,760 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:45
  10:50
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:15
  11:20
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:02
  12:30
  ชินชิโมโนเซกิ
  新下関
  สถานี
  東口
  12:30
  12:35
  สถานีชินชิโมโนเซกิ
  新下関駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  12:37
  12:59
  ยาสุโอกะ(ยามากุจิ)
  安岡(山口県)
  ป้ายรถบัส
  12:59
  13:00
  ยาสุโอกะ(ยามากุจิ)
  安岡(山口県)
  ป้ายรถบัส
  13:03
  13:36
  川棚温泉(バス)
  ป้ายรถบัส
  13:36
  13:41
 3. 3
  07:50 - 14:15
  6h 25min JPY 32,260 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:50
  09:55
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:17
  10:23
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:05
  12:24
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:40
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  12:57
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:22
  13:59
  คาวะทานะอนเซ็น
  川棚温泉
  สถานี
  13:59
  14:02
  สถานีคาวะทานะ
  川棚駅
  ป้ายรถบัส
  14:07
  14:10
  川棚温泉(バス)
  ป้ายรถบัส
  14:10
  14:15
 4. 4
  07:50 - 14:15
  6h 25min JPY 32,260 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:50
  09:55
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:17
  10:23
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:45
  11:34
  โอริโอะ
  折尾
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:42
  12:14
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:40
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  12:57
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:22
  13:59
  คาวะทานะอนเซ็น
  川棚温泉
  สถานี
  13:59
  14:02
  สถานีคาวะทานะ
  川棚駅
  ป้ายรถบัส
  14:07
  14:10
  川棚温泉(バス)
  ป้ายรถบัส
  14:10
  14:15
 5. 5
  05:15 - 17:43
  12h 28min JPY 431,860
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  05:15
  17:43
zoom bar parts