ชินโอซากะ → ร้านค้าในสถานีอินุโบ

ออกเดินทางเวลา
10:49 05/23, 2022
cancel
 1. 1
  10:57 - 15:59
  5h 2min JPY 16,660 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:57
  13:24
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:39
  15:29
  โจชิ
  銚子
  สถานี
  15:29
  15:33
  สถานีโจชิ
  銚子駅
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  15:41
  15:55
  อินุโบ(ชิบะ)
  犬吠(千葉県)
  ป้ายรถบัส
  15:55
  15:59
 2. 2
  10:57 - 16:24
  5h 27min JPY 16,680 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:57
  13:24
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:39
  15:29
  โจชิ
  銚子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:03
  16:23
  อินุโบ
  犬吠
  สถานี
  16:23
  16:24
 3. 3
  11:09 - 17:17
  6h 8min JPY 15,320 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:09
  13:28
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:46
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  14:36
  ชิบะ
  千葉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:42
  16:25
  โจชิ
  銚子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:56
  17:16
  อินุโบ
  犬吠
  สถานี
  17:16
  17:17
 4. 4
  11:18 - 17:19
  6h 1min JPY 16,470 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:18
  14:12
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  八重洲中央口
  14:12
  14:27
  สถานีโตเกียว ยาเอสุกุจิมาเอะ
  東京駅八重洲口前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  14:35
  17:13
  อินุโบซะกิ
  犬吠埼
  ป้ายรถบัส
  17:13
  17:19
 5. 5
  10:49 - 19:05
  8h 16min JPY 221,160
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  10:49
  19:05
zoom bar parts