ชินโอซากะ → สวนสาธารณะ สึคิมิงาโอกะไคฮิน

ออกเดินทางเวลา
15:54 06/13, 2021
cancel
 1. 1
  16:01 - 19:01
  3h 0min JPY 3,790 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:01
  16:35
  สันโนมิยะ (JR)
  三ノ宮(JR)
  สถานี
  東口
  16:35
  16:39
  สถานีรถโดยสารสันโนมิยะ
  三宮バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  16:40
  18:02
  โคโซะกุนารุโต
  高速鳴門
  ป้ายรถบัส
  18:02
  18:08
  โคนารุโตบาชิ
  小鳴門橋
  ป้ายรถบัส
  18:15
  18:39
  สนามบินโทคุชิมะอะวะโอโดริ
  徳島阿波おどり空港〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  18:39
  19:01
 2. 2
  16:01 - 19:01
  3h 0min JPY 3,820 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:01
  16:56
  ไมโค
  舞子
  สถานี
  北口
  16:56
  17:04
  โกโซกุไมโกะ
  高速舞子
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  17:10
  18:02
  โคโซะกุนารุโต
  高速鳴門
  ป้ายรถบัส
  18:02
  18:08
  โคนารุโตบาชิ
  小鳴門橋
  ป้ายรถบัส
  18:15
  18:39
  สนามบินโทคุชิมะอะวะโอโดริ
  徳島阿波おどり空港〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  18:39
  19:01
 3. 3
  15:54 - 19:01
  3h 7min JPY 3,790 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:54
  16:22
  สันโนมิยะ (JR)
  三ノ宮(JR)
  สถานี
  東口
  16:22
  16:26
  สถานีรถโดยสารสันโนมิยะ
  三宮バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  16:40
  18:02
  โคโซะกุนารุโต
  高速鳴門
  ป้ายรถบัส
  18:02
  18:08
  โคนารุโตบาชิ
  小鳴門橋
  ป้ายรถบัส
  18:15
  18:39
  สนามบินโทคุชิมะอะวะโอโดริ
  徳島阿波おどり空港〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  18:39
  19:01
 4. 4
  15:54 - 19:17
  3h 23min JPY 3,880 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:54
  16:22
  สันโนมิยะ (JR)
  三ノ宮(JR)
  สถานี
  東口
  16:22
  16:26
  สถานีรถโดยสารสันโนมิยะ
  三宮バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  16:40
  18:11
  มัตสึชิเกะ
  松茂
  ป้ายรถบัส
  18:11
  18:15
  มัตสึชิเกะ
  松茂
  ป้ายรถบัส
  18:40
  18:55
  สนามบินโทคุชิมะอะวะโอโดริ
  徳島阿波おどり空港〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  18:55
  19:17
 5. 5
  15:54 - 18:11
  2h 17min JPY 55,300
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  15:54
  18:11
zoom bar parts