ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ → โกกุรากุ กะหรื่

ออกเดินทางเวลา
19:31 12/01, 2021
cancel
 1. 1
  20:00 - 23:17
  3h 17min JPY 30,320 IC JPY 30,310 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:00
  21:40
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  21:45
  21:55
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:58
  22:09
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:16
  22:29
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:40
  23:05
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  西口
  23:05
  23:17
 2. 2
  20:10 - 23:28
  3h 18min JPY 40,620 IC JPY 40,610 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:10
  21:50
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  21:55
  22:05
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  22:38
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:50
  23:16
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  西口
  23:16
  23:28
 3. 3
  20:10 - 23:28
  3h 18min JPY 40,620 IC JPY 40,610 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:10
  21:50
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  21:55
  22:05
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  22:38
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:49
  22:59
  โทสึกะ
  戸塚
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:02
  23:16
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  西口
  23:16
  23:28
 4. 4
  20:00 - 23:28
  3h 28min JPY 30,320 IC JPY 30,310 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:00
  21:40
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  21:45
  21:55
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  22:38
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:50
  23:16
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  西口
  23:16
  23:28
 5. 5
  19:31 - 13:00
  17h 29min JPY 408,280
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  19:31
  13:00
zoom bar parts