ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ → มารุกาเมะเซเม็นฮิกาชิฮิโรชิม่า

ออกเดินทางเวลา
08:48 01/24, 2022
cancel
 1. 1
  08:55 - 13:37
  4h 42min JPY 72,740 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:55
  10:35
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  12:30
  สนามบินฮิโรชิม่า
  広島空港
  สนามบิน
  12:35
  12:38
  広島空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  12:45
  12:58
  สถานีชิระอิจิ
  白市駅
  ป้ายรถบัส
  12:58
  13:05
  ชิระอิจิ
  白市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:11
  13:23
  จิเกะ
  寺家
  สถานี
  13:23
  13:37
 2. 2
  08:55 - 13:42
  4h 47min JPY 72,920 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:55
  10:35
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  12:30
  สนามบินฮิโรชิม่า
  広島空港
  สนามบิน
  12:35
  12:38
  広島空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  12:45
  12:58
  สถานีชิระอิจิ
  白市駅
  ป้ายรถบัส
  12:58
  13:05
  ชิระอิจิ
  白市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:11
  13:20
  ไซเจียว
  西条(広島県)
  สถานี
  13:20
  13:23
  สถานีไซเจียว
  西条駅(広島県)
  ป้ายรถบัส
  13:35
  13:41
  โทโมมาจิบาชิ
  友待橋
  ป้ายรถบัส
  13:41
  13:42
 3. 3
  08:55 - 13:42
  4h 47min JPY 73,020 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:55
  10:35
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  12:30
  สนามบินฮิโรชิม่า
  広島空港
  สนามบิน
  12:35
  12:38
  広島空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  12:45
  12:58
  สถานีชิระอิจิ
  白市駅
  ป้ายรถบัส
  12:58
  13:05
  ชิระอิจิ
  白市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:11
  13:27
  ฮาจิฮนมัตสึ
  八本松
  สถานี
  南口
  13:27
  13:31
  ฮาจิฮนมัตสึ
  八本松駅
  ป้ายรถบัส
  13:33
  13:40
  โทโมมาจิบาชิ
  友待橋
  ป้ายรถบัส
  13:40
  13:42
 4. 4
  09:00 - 14:48
  5h 48min JPY 53,120 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:00
  11:05
  สนามบินโกเบ
  神戸空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:15
  11:33
  สันโนมิยะ (พอร์ตไลเนอร์)
  三宮(ポートライナー)
  สถานี
  11:33
  11:38
  สันโนมิยะ (JR)
  三ノ宮(JR)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:52
  12:32
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:52
  13:48
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:05
  14:38
  จิเกะ
  寺家
  สถานี
  14:38
  14:41
  สถานีจิเกะ
  寺家駅
  ป้ายรถบัส
  14:45
  14:46
  โทโมมาจิบาชิ
  友待橋
  ป้ายรถบัส
  14:46
  14:48
 5. 5
  08:48 - 09:47
  24h 59min JPY 595,790
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  08:48
  09:47
zoom bar parts