ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ → มารุกาเมะเซเม็นฮิกาชิฮิโรชิม่า

ออกเดินทางเวลา
20:46 07/02, 2022
cancel
 1. 1
  21:45 - 09:37
  11h 52min JPY 77,540 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  21:45
  23:30
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:00
  08:20
  สนามบินฮิโรชิม่า
  広島空港
  สนามบิน
  08:25
  08:28
  สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
  広島空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  08:50
  09:04
  สถานีชิระอิจิ
  白市駅
  ป้ายรถบัส
  09:04
  09:11
  ชิระอิจิ
  白市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:11
  09:23
  จิเกะ
  寺家
  สถานี
  09:23
  09:37
 2. 2
  21:25 - 09:37
  12h 12min JPY 77,540 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  21:25
  23:00
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:10
  08:30
  สนามบินฮิโรชิม่า
  広島空港
  สนามบิน
  08:35
  08:38
  สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
  広島空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  08:50
  09:04
  สถานีชิระอิจิ
  白市駅
  ป้ายรถบัส
  09:04
  09:11
  ชิระอิจิ
  白市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:11
  09:23
  จิเกะ
  寺家
  สถานี
  09:23
  09:37
 3. 3
  21:25 - 09:52
  12h 27min JPY 77,700 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  21:25
  23:00
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:10
  08:30
  สนามบินฮิโรชิม่า
  広島空港
  สนามบิน
  08:35
  08:38
  สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
  広島空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  08:50
  09:04
  สถานีชิระอิจิ
  白市駅
  ป้ายรถบัส
  09:04
  09:11
  ชิระอิจิ
  白市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:11
  09:23
  จิเกะ
  寺家
  สถานี
  09:23
  09:26
  สถานีจิเกะ
  寺家駅
  ป้ายรถบัส
  09:48
  09:50
  โทโมมาจิบาชิ
  友待橋
  ป้ายรถบัส
  09:50
  09:52
 4. 4
  21:25 - 09:55
  12h 30min JPY 77,720 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  21:25
  23:00
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:10
  08:30
  สนามบินฮิโรชิม่า
  広島空港
  สนามบิน
  08:35
  08:38
  สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
  広島空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  08:50
  09:04
  สถานีชิระอิจิ
  白市駅
  ป้ายรถบัส
  09:04
  09:11
  ชิระอิจิ
  白市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:11
  09:20
  ไซเจียว
  西条(広島県)
  สถานี
  09:20
  09:23
  สถานีไซเจียว
  西条駅(広島県)
  ป้ายรถบัส
  09:48
  09:54
  โทโมมาจิบาชิ
  友待橋
  ป้ายรถบัส
  09:54
  09:55
 5. 5
  20:46 - 21:36
  24h 50min JPY 589,720
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  20:46
  21:36
zoom bar parts