Shin-kobe → Chuka Soba Tomita

ออกเดินทางเวลา
23:03 05/28, 2022
cancel
 1. 1
  23:48 - 07:50
  8h 2min JPY 10,000 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Shin-kobe
  新神戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:48
  23:50
  สันโนมิยะ (สายเจชิน‧ยามาเตะ)
  三宮(地下鉄西神・山手線)
  สถานี
  23:50
  00:01
  สันโนมิยะ (JR)
  三ノ宮(JR)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:11
  07:08
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:13
  07:25
  นิปโปริ
  日暮里
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:28
  07:44
  มัตสึโดะ
  松戸
  สถานี
  東口
  07:44
  07:50
 2. 2
  23:05 - 08:29
  9h 24min JPY 13,020 IC JPY 13,016 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Shin-kobe
  新神戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:05
  23:18
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  6番口
  23:18
  23:28
  ชินโอซากะสถานีทางออกทิศเหนือ
  新大阪駅北口
  ป้ายรถบัส
  23:40
  07:35
  VIPเลานจ์โตเกียวสถานียาเอสุทางออกทิศเหนือ
  VIPラウンジ東京駅八重洲北口
  ป้ายรถบัส
  降車専用
  07:35
  07:46
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  八重洲北口
  timetable ตารางเวลา
  07:48
  08:00
  นิปโปริ
  日暮里
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:06
  08:23
  มัตสึโดะ
  松戸
  สถานี
  東口
  08:23
  08:29
 3. 3
  23:05 - 08:29
  9h 24min JPY 13,020 IC JPY 13,016 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Shin-kobe
  新神戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:05
  23:18
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  6番口
  23:18
  23:28
  ชินโอซากะสถานีทางออกทิศเหนือ
  新大阪駅北口
  ป้ายรถบัส
  23:40
  07:35
  VIPเลานจ์โตเกียวสถานียาเอสุทางออกทิศเหนือ
  VIPラウンジ東京駅八重洲北口
  ป้ายรถบัส
  降車専用
  07:35
  07:46
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  八重洲北口
  timetable ตารางเวลา
  07:49
  08:01
  นิปโปริ
  日暮里
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:06
  08:23
  มัตสึโดะ
  松戸
  สถานี
  東口
  08:23
  08:29
 4. 4
  06:19 - 09:38
  3h 19min JPY 14,750 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Shin-kobe
  新神戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:19
  08:57
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:06
  09:32
  มัตสึโดะ
  松戸
  สถานี
  東口
  09:32
  09:38
 5. 5
  23:03 - 05:42
  6h 39min JPY 246,230
  cancel cancel
  Shin-kobe
  新神戸
  23:03
  05:42
zoom bar parts