ชินโคเบะ → อาคารแมลง สวนสาธารณะ ป่าไม้แห่งเมืองฮิโรชิมะ

ออกเดินทางเวลา
21:10 01/21, 2021
cancel
 1. 1
  21:15 - 00:16
  3h 1min JPY 10,050 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโคเบะ
  新神戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:15
  22:31
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  22:31
  22:36
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  ป้ายรถบัส
  28番のりば
  22:48
  23:11
  ฟุกุดะ
  福田(広島市東区)
  ป้ายรถบัส
  23:11
  00:16
 2. 2
  21:36 - 00:31
  2h 55min JPY 10,050 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโคเบะ
  新神戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:36
  22:44
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  22:44
  22:49
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  ป้ายรถบัส
  28番のりば
  23:03
  23:26
  ฟุกุดะ
  福田(広島市東区)
  ป้ายรถบัส
  23:26
  00:31
 3. 3
  21:51 - 00:46
  2h 55min JPY 10,050 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโคเบะ
  新神戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:51
  23:07
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  23:07
  23:12
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  ป้ายรถบัส
  28番のりば
  23:18
  23:41
  ฟุกุดะ
  福田(広島市東区)
  ป้ายรถบัส
  23:41
  00:46
 4. 4
  21:10 - 00:52
  3h 42min JPY 110,630
  cancel cancel
zoom bar parts