ชินโคเบะ → คาวาทานะกรานด์โฮเต็ล

ออกเดินทางเวลา
21:49 08/05, 2021
cancel
 1. 1
  22:50 - 07:35
  8h 45min JPY 6,750 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโคเบะ
  新神戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:50
  22:52
  สันโนมิยะ (สายเจชิน‧ยามาเตะ)
  三宮(地下鉄西神・山手線)
  สถานี
  西出口1
  22:52
  22:59
  โคเบะซันโนะมิยะโคกะเจียวเท็นไกมะเอะ
  神戸三宮高架商店街前
  ป้ายรถบัส
  23:00
  06:00
  โคกุระสถานีทางออกรถไฟชินคันเซ็น
  小倉駅新幹線口
  ป้ายรถบัส
  06:00
  06:09
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  新幹線口
  timetable ตารางเวลา
  06:24
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  06:39
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:41
  07:14
  อุเมกะโต
  梅ヶ峠
  สถานี
  07:14
  07:16
  อุเมกะโทเกะ
  梅ケ峠
  ป้ายรถบัส
  07:16
  07:30
  川棚温泉(バス)
  ป้ายรถบัส
  07:30
  07:35
 2. 2
  22:50 - 07:35
  8h 45min JPY 6,600 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโคเบะ
  新神戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:50
  22:52
  สันโนมิยะ (สายเจชิน‧ยามาเตะ)
  三宮(地下鉄西神・山手線)
  สถานี
  西出口1
  22:52
  22:59
  โคเบะซันโนะมิยะโคกะเจียวเท็นไกมะเอะ
  神戸三宮高架商店街前
  ป้ายรถบัส
  23:00
  06:00
  โคกุระสถานีทางออกรถไฟชินคันเซ็น
  小倉駅新幹線口
  ป้ายรถบัส
  06:00
  06:09
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  新幹線口
  timetable ตารางเวลา
  06:14
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  06:28
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:41
  07:23
  คาวะทานะอนเซ็น
  川棚温泉
  สถานี
  07:23
  07:26
  สถานีคาวะทานะ
  川棚駅
  ป้ายรถบัส
  07:27
  07:30
  川棚温泉(バス)
  ป้ายรถบัส
  07:30
  07:35
 3. 3
  22:50 - 07:56
  9h 6min JPY 6,600 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโคเบะ
  新神戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:50
  22:52
  สันโนมิยะ (สายเจชิน‧ยามาเตะ)
  三宮(地下鉄西神・山手線)
  สถานี
  西出口1
  22:52
  22:59
  โคเบะซันโนะมิยะโคกะเจียวเท็นไกมะเอะ
  神戸三宮高架商店街前
  ป้ายรถบัส
  23:00
  06:00
  โคกุระสถานีทางออกรถไฟชินคันเซ็น
  小倉駅新幹線口
  ป้ายรถบัส
  06:00
  06:09
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  新幹線口
  timetable ตารางเวลา
  06:14
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  06:28
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:01
  07:44
  คาวะทานะอนเซ็น
  川棚温泉
  สถานี
  07:44
  07:47
  สถานีคาวะทานะ
  川棚駅
  ป้ายรถบัส
  07:48
  07:51
  川棚温泉(バス)
  ป้ายรถบัส
  07:51
  07:56
 4. 4
  22:50 - 08:08
  9h 18min JPY 6,890 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโคเบะ
  新神戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:50
  22:52
  สันโนมิยะ (สายเจชิน‧ยามาเตะ)
  三宮(地下鉄西神・山手線)
  สถานี
  西出口1
  22:52
  22:59
  โคเบะซันโนะมิยะโคกะเจียวเท็นไกมะเอะ
  神戸三宮高架商店街前
  ป้ายรถบัส
  23:00
  06:00
  โคกุระสถานีทางออกรถไฟชินคันเซ็น
  小倉駅新幹線口
  ป้ายรถบัส
  06:00
  06:09
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  新幹線口
  timetable ตารางเวลา
  06:24
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  06:39
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  東口
  06:39
  06:44
  สถานีชิโมโนเซกิ
  下関駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  06:53
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โฮโยได3โจเมะ
  豊洋台三丁目
  ป้ายรถบัส
  08:03
  川棚温泉(バス)
  ป้ายรถบัส
  08:03
  08:08
 5. 5
  21:49 - 03:51
  6h 2min JPY 184,810
  cancel cancel
  ชินโคเบะ
  新神戸
  21:49
  03:51
zoom bar parts