นิอิกาตะ → จุดพักรถ สวนโอลีฟโชโดชิมะ

ออกเดินทางเวลา
06:14 09/26, 2021
cancel
 1. 1
  08:26 - 16:12
  7h 46min JPY 45,340 IC JPY 45,332 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:26
  10:28
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:39
  10:47
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:53
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  11:08
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  11:08
  11:10
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:40
  13:00
  สนามบินทาคามัตสึ
  高松空港
  สนามบิน
  13:05
  13:07
  ทาคามัตสึกูโก
  高松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  13:15
  13:55
  ทากามัตสึชิกโก
  高松築港(バス)
  ป้ายรถบัส
  8番のりば
  13:55
  14:00
  ท่าเรือทากามัตสึ (เส้นทาง)
  高松港〔航路〕
  ท่าเรือ
  14:10
  15:10
  เจียวโดะชิมะ มินาโตอิเคะดะ
  小豆島池田港
  ท่าเรือ
  15:12
  15:15
  อิเกะดะแผนกอายุรกรรมคลินิก(อิเกะดะท่าเรือมาเอะ)
  池田内科クリニック〔池田港前〕
  ป้ายรถบัส
  15:52
  16:03
  โอลีฟโคเอ็นงุจิ
  オリーブ公園口
  ป้ายรถบัส
  16:03
  16:12
 2. 2
  06:58 - 16:12
  9h 14min JPY 25,890 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:58
  09:00
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:09
  12:22
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:42
  13:36
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  高松(香川県)
  สถานี
  正面口
  13:36
  13:49
  ท่าเรือทากามัตสึ (เส้นทาง)
  高松港〔航路〕
  ท่าเรือ
  14:20
  14:55
  เจียวโดะชิมะ ท่าเรือโทโนะเจียว <โคโซะกุเซ็นโนะริบะ>
  小豆島土庄港<高速船のりば>
  ท่าเรือ
  14:57
  15:00
  ท่าเรือโทโนเจียว
  土庄港
  ป้ายรถบัส
  15:35
  16:03
  โอลีฟโคเอ็นงุจิ
  オリーブ公園口
  ป้ายรถบัส
  16:03
  16:12
 3. 3
  08:30 - 16:20
  7h 50min JPY 36,250 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:30
  08:55
  สนามบินนิอิกาตะ
  新潟空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:40
  10:50
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  10:55
  11:01
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  11:30
  12:52
  สถานีฮิเมจิ (ทางออกทิศเหนือ )
  姫路駅〔北口〕
  ป้ายรถบัส
  12:52
  12:56
  สถานีฮิเมจิ (ทางออกทิศเหนือ )
  姫路駅〔北口〕
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  13:00
  13:20
  ท่าเรือฮิเมจิ
  姫路港
  ป้ายรถบัส
  13:20
  13:22
  ท่าเรือฮิเมจิ
  姫路港〔航路〕
  ท่าเรือ
  13:35
  15:15
  เจียวโดะชิมะ ท่าเรือฟุกุดะ
  小豆島福田港
  ท่าเรือ
  15:17
  15:20
  ฟุกุดะโก
  福田港(香川県)
  ป้ายรถบัส
  15:35
  16:10
  โอลีฟโคเอ็นงุจิ
  オリーブ公園口
  ป้ายรถบัส
  16:10
  16:20
 4. 4
  07:50 - 16:20
  8h 30min JPY 37,250 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:50
  08:15
  สนามบินนิอิกาตะ
  新潟空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:55
  10:00
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  10:05
  10:11
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  11:30
  12:52
  สถานีฮิเมจิ (ทางออกทิศเหนือ )
  姫路駅〔北口〕
  ป้ายรถบัส
  12:52
  12:56
  สถานีฮิเมจิ (ทางออกทิศเหนือ )
  姫路駅〔北口〕
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  13:00
  13:20
  ท่าเรือฮิเมจิ
  姫路港
  ป้ายรถบัส
  13:20
  13:22
  ท่าเรือฮิเมจิ
  姫路港〔航路〕
  ท่าเรือ
  13:35
  15:15
  เจียวโดะชิมะ ท่าเรือฟุกุดะ
  小豆島福田港
  ท่าเรือ
  15:17
  15:20
  ฟุกุดะโก
  福田港(香川県)
  ป้ายรถบัส
  15:35
  16:10
  โอลีฟโคเอ็นงุจิ
  オリーブ公園口
  ป้ายรถบัส
  16:10
  16:20
 5. 5
  06:14 - 15:44
  9h 30min JPY 252,400
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  06:14
  15:44
zoom bar parts