นิอิกาตะ → อาคารแมลง สวนสาธารณะ ป่าไม้แห่งเมืองฮิโรชิมะ

ออกเดินทางเวลา
14:50 11/28, 2020
cancel
 1. 1
  15:09 - 22:48
  7h 39min JPY 25,800 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:09
  17:00
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:09
  21:03
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  21:03
  21:08
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  ป้ายรถบัส
  28番のりば
  21:21
  21:43
  ฟุกุดะ
  福田(広島市東区)
  ป้ายรถบัส
  21:43
  22:48
 2. 2
  15:09 - 23:08
  7h 59min JPY 25,990 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:09
  17:00
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:07
  17:15
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:37
  21:23
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  21:23
  21:27
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口〔構内〕
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  21:31
  21:34
  สึรุฮาเนะจินจะมาเอะ
  鶴羽根神社前
  ป้ายรถบัส
  21:34
  21:38
  สึรุฮาเนะจินจะมาเอะ
  鶴羽根神社前
  ป้ายรถบัส
  21:39
  22:03
  ฟุกุดะ
  福田(広島市東区)
  ป้ายรถบัส
  22:03
  23:08
 3. 3
  16:09 - 23:43
  7h 34min JPY 25,800 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:09
  18:00
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:09
  21:59
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  21:59
  22:04
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  ป้ายรถบัส
  28番のりば
  22:16
  22:38
  ฟุกุดะ
  福田(広島市東区)
  ป้ายรถบัส
  22:38
  23:43
 4. 4
  15:00 - 23:43
  8h 43min JPY 71,140 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:00
  15:25
  สนามบินนิอิกาตะ
  新潟空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:10
  17:15
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:00
  19:35
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:07
  20:12
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:09
  22:11
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  22:11
  22:16
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  ป้ายรถบัส
  28番のりば
  22:16
  22:38
  ฟุกุดะ
  福田(広島市東区)
  ป้ายรถบัส
  22:38
  23:43
 5. 5
  14:50 - 01:01
  10h 11min JPY 301,370
  cancel cancel
zoom bar parts