นิอิกาตะ → Minshuku Ponkan

ออกเดินทางเวลา
13:03 09/19, 2020
cancel
 1. 1
  15:50 - 11:42
  19h 52min JPY 63,260 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:50
  16:15
  สนามบินนิอิกาตะ
  新潟空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:40
  18:45
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  18:50
  18:56
  สนามบินฟุกุโอกะอาคารผู้โดยสารในประเทศ คิตะ
  福岡空港国内線ターミナル北
  ป้ายรถบัส
  18:57
  19:25
  โคโซะกุคิยามะ
  高速基山
  ป้ายรถบัส
  20:56
  00:47
  คาโกชิม่าฮนโก (โคโซะกุเซ็นเทอมินอล)
  鹿児島本港〔高速船ターミナル〕
  ป้ายรถบัส
  00:47
  00:50
  ท่าเรือคาโงชิมะ ท่าเรือใต้
  鹿児島本港南埠頭
  ท่าเรือ
  07:45
  09:45
  ยาคุชิมะ ท่าเรือมิยะโนะอุระ
  屋久島宮之浦港
  ท่าเรือ
  09:47
  09:50
  ท่าเรือมิยะโนอุระ
  宮之浦港
  ป้ายรถบัส
  10:00
  11:41
  คุริโอะโชมาเอะ
  栗生小前
  ป้ายรถบัส
  11:41
  11:42
 2. 2
  15:23 - 11:42
  20h 19min JPY 63,270 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  万代口
  15:23
  15:27
  นิอิกาตะเอกิมาเอะ
  新潟駅前
  ป้ายรถบัส
  9番のりば[または10番のりば]
  15:27
  16:01
  新潟空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  16:01
  16:04
  สนามบินนิอิกาตะ
  新潟空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:40
  18:45
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  18:50
  18:56
  สนามบินฟุกุโอกะอาคารผู้โดยสารในประเทศ คิตะ
  福岡空港国内線ターミナル北
  ป้ายรถบัส
  19:52
  20:20
  โคโซะกุคิยามะ
  高速基山
  ป้ายรถบัส
  20:56
  00:47
  คาโกชิม่าฮนโก (โคโซะกุเซ็นเทอมินอล)
  鹿児島本港〔高速船ターミナル〕
  ป้ายรถบัส
  00:47
  00:50
  ท่าเรือคาโงชิมะ ท่าเรือใต้
  鹿児島本港南埠頭
  ท่าเรือ
  07:45
  09:45
  ยาคุชิมะ ท่าเรือมิยะโนะอุระ
  屋久島宮之浦港
  ท่าเรือ
  09:47
  09:50
  ท่าเรือมิยะโนอุระ
  宮之浦港
  ป้ายรถบัส
  10:00
  11:41
  คุริโอะโชมาเอะ
  栗生小前
  ป้ายรถบัส
  11:41
  11:42
 3. 3
  13:53 - 11:42
  21h 49min JPY 63,270 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  万代口
  13:53
  13:57
  นิอิกาตะเอกิมาเอะ
  新潟駅前
  ป้ายรถบัส
  9番のりば[または10番のりば]
  13:57
  14:30
  新潟空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  14:30
  14:33
  สนามบินนิอิกาตะ
  新潟空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:40
  18:45
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  18:50
  18:56
  สนามบินฟุกุโอกะอาคารผู้โดยสารในประเทศ คิตะ
  福岡空港国内線ターミナル北
  ป้ายรถบัส
  19:52
  20:20
  โคโซะกุคิยามะ
  高速基山
  ป้ายรถบัส
  20:56
  00:47
  คาโกชิม่าฮนโก (โคโซะกุเซ็นเทอมินอล)
  鹿児島本港〔高速船ターミナル〕
  ป้ายรถบัส
  00:47
  00:50
  ท่าเรือคาโงชิมะ ท่าเรือใต้
  鹿児島本港南埠頭
  ท่าเรือ
  07:45
  09:45
  ยาคุชิมะ ท่าเรือมิยะโนะอุระ
  屋久島宮之浦港
  ท่าเรือ
  09:47
  09:50
  ท่าเรือมิยะโนอุระ
  宮之浦港
  ป้ายรถบัส
  10:00
  11:41
  คุริโอะโชมาเอะ
  栗生小前
  ป้ายรถบัส
  11:41
  11:42
 4. 4
  13:03 - 12:05
  23h 2min JPY 553,590
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  13:03
  12:05
zoom bar parts