ชินไซบาชิ → อุตสึโนะมิยะ-มินมิน สาขาใหญ่

ออกเดินทางเวลา
17:13 06/25, 2021
cancel
 1. 1
  17:18 - 21:34
  4h 16min JPY 17,880 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินไซบาชิ
  心斎橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:18
  17:32
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:45
  20:15
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:28
  21:22
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  西口
  21:22
  21:26
  สถานีอุสึโนะมิยะ ทางออกทิศตะวันตก
  宇都宮駅西口
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  21:30
  21:33
  มิยาจีม่าโจจูมนจิ
  宮島町十文字
  ป้ายรถบัส
  4番乗り場
  21:33
  21:34
 2. 2
  17:18 - 21:34
  4h 16min JPY 17,880 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินไซบาชิ
  心斎橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:18
  17:32
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:45
  20:15
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:28
  21:22
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  西口
  21:22
  21:26
  สถานีอุสึโนะมิยะ ทางออกทิศตะวันตก
  宇都宮駅西口
  ป้ายรถบัส
  8番のりば
  21:30
  21:32
  บาบะโจ(โทจิกิ)
  馬場町(栃木県)
  ป้ายรถบัส
  4番乗り場
  21:32
  21:34
 3. 3
  17:43 - 21:44
  4h 1min JPY 17,880 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินไซบาชิ
  心斎橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:43
  17:57
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:09
  20:36
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:44
  21:32
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  西口
  21:32
  21:36
  สถานีอุสึโนะมิยะ ทางออกทิศตะวันตก
  宇都宮駅西口
  ป้ายรถบัส
  1番のりば[または2番のりば]
  21:40
  21:42
  บาบะโจ(โทจิกิ)
  馬場町(栃木県)
  ป้ายรถบัส
  4番乗り場
  21:42
  21:44
 4. 4
  17:18 - 22:31
  5h 13min JPY 15,370 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินไซบาชิ
  心斎橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:18
  17:32
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:45
  20:08
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:21
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  22:23
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  西口
  22:23
  22:27
  สถานีอุสึโนะมิยะ ทางออกทิศตะวันตก
  宇都宮駅西口
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  22:27
  22:30
  มิยาจีม่าโจจูมนจิ
  宮島町十文字
  ป้ายรถบัส
  4番乗り場
  22:30
  22:31
 5. 5
  17:13 - 00:47
  7h 34min JPY 224,310
  cancel cancel
  ชินไซบาชิ
  心斎橋
  17:13
  00:47
zoom bar parts