Ueno → Ryugujo Spa Hotel Mikazuki

ออกเดินทางเวลา
07:41 09/25, 2021
cancel
 1. 1
  07:43 - 09:10
  1h 27min JPY 1,460 IC JPY 1,457 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Ueno
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:43
  07:48
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  八重洲中央口
  07:48
  07:59
  สถานีโตเกียว ยาเอสุกุจิมาเอะ
  東京駅八重洲口前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  08:00
  08:40
  สถานีรถโดยสารคิซาราซุคาเนดะ
  木更津金田バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  08:40
  09:10
 2. 2
  09:15 - 10:28
  1h 13min JPY 1,560 IC JPY 1,557 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Ueno
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:15
  09:23
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  八重洲中央口
  09:23
  09:35
  สถานีโตเกียว ยาเอสุกุจิมาเอะ
  東京駅八重洲口前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  09:35
  10:24
  龍宮城スパ・ホテル三日月
  ป้ายรถบัส
  10:24
  10:28
 3. 3
  09:13 - 10:28
  1h 15min JPY 1,560 IC JPY 1,557 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Ueno
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:13
  09:18
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  八重洲中央口
  09:18
  09:29
  สถานีโตเกียว ยาเอสุกุจิมาเอะ
  東京駅八重洲口前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  09:35
  10:24
  龍宮城スパ・ホテル三日月
  ป้ายรถบัส
  10:24
  10:28
 4. 4
  09:13 - 10:28
  1h 15min JPY 1,560 IC JPY 1,557 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Ueno
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:13
  09:21
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  八重洲中央口
  09:21
  09:33
  สถานีโตเกียว ยาเอสุกุจิมาเอะ
  東京駅八重洲口前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  09:35
  10:24
  龍宮城スパ・ホテル三日月
  ป้ายรถบัส
  10:24
  10:28
 5. 5
  07:41 - 08:28
  47min JPY 20,560
  cancel cancel
  Ueno
  上野
  07:41
  08:28
zoom bar parts