มัตสึเอะ → โคมาจิโนะยะคาตะ

ออกเดินทางเวลา
12:15 01/23, 2022
cancel
 1. 1
  12:51 - 19:19
  6h 28min JPY 35,440 IC JPY 35,434 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  北口
  12:51
  12:55
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  12:55
  13:40
  สนามบินโยนาโกะคิตะโร
  米子鬼太郎空港
  ป้ายรถบัส
  13:40
  13:43
  米子空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:25
  15:45
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  15:50
  16:00
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:01
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  16:16
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:20
  16:45
  นิปโปริ
  日暮里
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:53
  17:59
  สึชิอุระ
  土浦
  สถานี
  西口
  17:59
  18:02
  สึชิอุระสถานี(นิชิกุจิ)
  土浦駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  18:05
  18:27
  ทาคาโอกะ(สึชิอุระ)
  高岡(土浦市)
  ป้ายรถบัส
  18:27
  19:19
 2. 2
  12:51 - 19:19
  6h 28min JPY 35,440 IC JPY 35,434 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  北口
  12:51
  12:55
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  12:55
  13:40
  สนามบินโยนาโกะคิตะโร
  米子鬼太郎空港
  ป้ายรถบัส
  13:40
  13:43
  米子空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:25
  15:45
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  15:50
  16:00
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:01
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  16:16
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:20
  16:44
  นิปโปริ
  日暮里
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:53
  17:59
  สึชิอุระ
  土浦
  สถานี
  西口
  17:59
  18:02
  สึชิอุระสถานี(นิชิกุจิ)
  土浦駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  18:05
  18:27
  ทาคาโอกะ(สึชิอุระ)
  高岡(土浦市)
  ป้ายรถบัส
  18:27
  19:19
 3. 3
  12:51 - 19:19
  6h 28min JPY 35,440 IC JPY 35,434 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  北口
  12:51
  12:55
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  12:55
  13:40
  สนามบินโยนาโกะคิตะโร
  米子鬼太郎空港
  ป้ายรถบัส
  13:40
  13:43
  米子空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:25
  15:45
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  15:50
  16:00
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:01
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  16:16
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:31
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  16:44
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:49
  17:59
  สึชิอุระ
  土浦
  สถานี
  西口
  17:59
  18:02
  สึชิอุระสถานี(นิชิกุจิ)
  土浦駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  18:05
  18:27
  ทาคาโอกะ(สึชิอุระ)
  高岡(土浦市)
  ป้ายรถบัส
  18:27
  19:19
 4. 4
  12:51 - 19:44
  6h 53min JPY 35,440 IC JPY 35,434 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  北口
  12:51
  12:55
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  12:55
  13:40
  สนามบินโยนาโกะคิตะโร
  米子鬼太郎空港
  ป้ายรถบัส
  13:40
  13:43
  米子空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:25
  15:45
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  15:50
  16:00
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:01
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  16:16
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:54
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  18:21
  สึชิอุระ
  土浦
  สถานี
  西口
  18:21
  18:24
  สึชิอุระสถานี(นิชิกุจิ)
  土浦駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  18:30
  18:52
  ทาคาโอกะ(สึชิอุระ)
  高岡(土浦市)
  ป้ายรถบัส
  18:52
  19:44
 5. 5
  12:15 - 22:12
  9h 57min JPY 308,500
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  松江
  12:15
  22:12
zoom bar parts