มัตสึเอะ → ฮามะโอสึ A-Qus

ออกเดินทางเวลา
18:47 11/27, 2020
cancel
 1. 1
  18:56 - 23:18
  4h 22min JPY 11,430 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:56
  21:36
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:44
  22:45
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:56
  23:05
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  23:05
  23:18
 2. 2
  18:56 - 23:33
  4h 37min JPY 10,560 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:56
  21:36
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:44
  22:28
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:45
  23:20
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  23:20
  23:33
 3. 3
  18:47 - 22:39
  3h 52min JPY 118,200
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  松江
  18:47
  22:39
zoom bar parts