โอดาวาระ → สถานที่อาบน้ำร้อนยุเทรุเมะ ทานิงาวะ

ออกเดินทางเวลา
21:15 12/02, 2020
cancel
 1. 1
  22:02 - 08:06
  10h 4min JPY 4,070 IC JPY 4,070 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:02
  22:46
  โทสึกะ
  戸塚
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:50
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอซากิ
  大崎
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  01:28
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:21
  07:27
  มินะคามิ
  水上
  สถานี
  07:27
  08:06
 2. 2
  21:57 - 08:06
  10h 9min JPY 3,980 IC JPY 3,971 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:57
  23:27
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:37
  23:52
  อาคาบาเนะ
  赤羽
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:56
  01:37
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:21
  07:27
  มินะคามิ
  水上
  สถานี
  07:27
  08:06
 3. 3
  21:30 - 08:06
  10h 36min JPY 4,070 IC JPY 4,070 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:30
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  00:05
  คาโกะฮาระ
  籠原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:22
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  01:06
  ชินมาเอะบาชิ
  新前橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:32
  07:27
  มินะคามิ
  水上
  สถานี
  07:27
  08:06
 4. 4
  21:44 - 08:23
  10h 39min JPY 3,960 IC JPY 3,950 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:44
  23:16
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:33
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  01:28
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:21
  07:21
  คามิโมกุ (จังหวัดกุนมะ)
  上牧(群馬県)
  สถานี
  07:21
  07:25
  โดกิ(กุนมะ)
  道木(群馬県)
  ป้ายรถบัส
  07:44
  07:53
  อาชิม่า(กุนมะ)
  芦間(群馬県)
  ป้ายรถบัส
  07:53
  08:23
 5. 5
  21:15 - 00:00
  2h 45min JPY 88,970
  cancel cancel
zoom bar parts