โอดาวาระ → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

ออกเดินทางเวลา
04:51 12/04, 2020
cancel
 1. 1
  04:57 - 09:28
  4h 31min JPY 13,740 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:57
  06:19
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:28
  09:11
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  09:11
  09:19
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  3のりば
  09:20
  09:24
  丸の内(富山県)(バス)
  ป้ายรถบัส
  09:24
  09:28
 2. 2
  06:33 - 09:48
  3h 15min JPY 9,840 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:33
  07:06
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:20
  09:31
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  09:31
  09:39
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  3のりば
  09:40
  09:44
  丸の内(富山県)(バス)
  ป้ายรถบัส
  09:44
  09:48
 3. 3
  05:01 - 09:48
  4h 47min JPY 14,030 IC JPY 14,021 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:01
  06:28
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:37
  07:16
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:46
  09:31
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  09:31
  09:39
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  3のりば
  09:40
  09:44
  丸の内(富山県)(バス)
  ป้ายรถบัส
  09:44
  09:48
 4. 4
  05:01 - 09:48
  4h 47min JPY 14,030 IC JPY 14,021 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:01
  06:28
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:46
  07:30
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:46
  09:31
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  09:31
  09:39
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  3のりば
  09:40
  09:44
  丸の内(富山県)(バス)
  ป้ายรถบัส
  09:44
  09:48
 5. 5
  04:51 - 10:24
  5h 33min JPY 168,690
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  04:51
  10:24
zoom bar parts