Odawara → Ryugujo Spa Hotel Mikazuki

ออกเดินทางเวลา
07:36 09/25, 2021
cancel
 1. 1
  07:44 - 09:45
  2h 1min JPY 4,580 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Odawara
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:44
  08:20
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  八重洲中央口
  08:20
  08:35
  สถานีโตเกียว ยาเอสุกุจิมาเอะ
  東京駅八重洲口前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  08:35
  09:15
  สถานีรถโดยสารคิซาราซุคาเนดะ
  木更津金田バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  09:15
  09:45
 2. 2
  08:29 - 10:28
  1h 59min JPY 4,680 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Odawara
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:29
  09:03
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  八重洲中央口
  09:03
  09:18
  สถานีโตเกียว ยาเอสุกุจิมาเอะ
  東京駅八重洲口前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  09:35
  10:24
  龍宮城スパ・ホテル三日月
  ป้ายรถบัส
  10:24
  10:28
 3. 3
  07:54 - 10:28
  2h 34min JPY 2,920 IC JPY 2,918 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Odawara
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:54
  09:22
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  八重洲中央口
  09:22
  09:33
  สถานีโตเกียว ยาเอสุกุจิมาเอะ
  東京駅八重洲口前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  09:35
  10:24
  龍宮城スパ・ホテル三日月
  ป้ายรถบัส
  10:24
  10:28
 4. 4
  07:47 - 10:28
  2h 41min JPY 2,920 IC JPY 2,918 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Odawara
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:47
  09:05
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:10
  09:23
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  八重洲中央口
  09:23
  09:35
  สถานีโตเกียว ยาเอสุกุจิมาเอะ
  東京駅八重洲口前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  09:35
  10:24
  龍宮城スパ・ホテル三日月
  ป้ายรถบัส
  10:24
  10:28
 5. 5
  07:36 - 09:07
  1h 31min JPY 44,950
  cancel cancel
  Odawara
  小田原
  07:36
  09:07
zoom bar parts