โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ) → หอชมวิวฮามะนาสุ

ออกเดินทางเวลา
06:12 09/25, 2021
cancel
 1. 1
  07:41 - 15:45
  8h 4min JPY 66,140 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:41
  07:56
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:08
  08:13
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:55
  10:00
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  12:30
  สนามบินอาคิตะ
  秋田空港
  สนามบิน
  12:35
  12:38
  秋田空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  12:45
  13:25
  อากิตะสถานีนิชิกุจิ
  秋田駅西口
  ป้ายรถบัส
  13:25
  13:33
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  13:57
  15:03
  โนชิโระ
  能代
  สถานี
  15:03
  15:45
 2. 2
  06:57 - 15:45
  8h 48min JPY 65,820 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:57
  08:03
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:16
  08:21
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:55
  10:00
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  12:30
  สนามบินอาคิตะ
  秋田空港
  สนามบิน
  12:35
  12:38
  秋田空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  12:45
  13:25
  อากิตะสถานีนิชิกุจิ
  秋田駅西口
  ป้ายรถบัส
  13:25
  13:33
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  13:57
  15:03
  โนชิโระ
  能代
  สถานี
  15:03
  15:45
 3. 3
  06:57 - 15:48
  8h 51min JPY 65,980 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:57
  08:03
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:16
  08:21
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:55
  10:00
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  12:30
  สนามบินอาคิตะ
  秋田空港
  สนามบิน
  12:35
  12:38
  秋田空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  12:45
  13:25
  อากิตะสถานีนิชิกุจิ
  秋田駅西口
  ป้ายรถบัส
  13:25
  13:33
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  13:57
  15:03
  โนชิโระ
  能代
  สถานี
  15:03
  15:06
  โนชิโระเอกิมาเอะ
  能代駅前
  ป้ายรถบัส
  15:14
  15:17
  ยานางิมาจิชินโด
  柳町新道
  ป้ายรถบัส
  15:17
  15:48
 4. 4
  06:57 - 16:06
  9h 9min JPY 65,970 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:57
  08:03
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:16
  08:21
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:55
  10:00
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  12:30
  สนามบินอาคิตะ
  秋田空港
  สนามบิน
  12:35
  12:38
  秋田空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  12:45
  13:25
  อากิตะสถานีนิชิกุจิ
  秋田駅西口
  ป้ายรถบัส
  13:25
  13:33
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  13:57
  15:03
  โนชิโระ
  能代
  สถานี
  15:03
  15:06
  โนชิโระเอกิมาเอะ
  能代駅前
  ป้ายรถบัส
  15:17
  15:42
  風の松原前
  ป้ายรถบัส
  15:42
  16:06
 5. 5
  06:12 - 23:50
  17h 38min JPY 393,000
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  06:12
  23:50
zoom bar parts