โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ) → พิพิธภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องเขินคิชู (อุรุวาชิคัง)

ออกเดินทางเวลา
01:02 07/29, 2021
cancel
 1. 1
  06:32 - 10:37
  4h 5min JPY 15,460 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:32
  08:43
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:03
  10:15
  ไคนัน
  海南
  สถานี
  西出口
  10:15
  10:37
 2. 2
  06:32 - 10:39
  4h 7min JPY 15,630 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:32
  08:43
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:03
  10:15
  ไคนัน
  海南
  สถานี
  西出口
  10:15
  10:18
  ไคนันเอกิมาเอะ
  海南駅前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  10:30
  10:34
  คุโรเอะ(รถบัส)
  黒江(バス)
  ป้ายรถบัส
  10:34
  10:39
 3. 3
  06:32 - 11:16
  4h 44min JPY 15,320 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:32
  08:43
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:01
  09:24
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:29
  10:44
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:50
  11:00
  คุโรเอะ
  黒江
  สถานี
  11:00
  11:16
 4. 4
  07:55 - 11:39
  3h 44min JPY 15,630 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:55
  10:07
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:15
  11:27
  ไคนัน
  海南
  สถานี
  西出口
  11:27
  11:30
  ไคนันเอกิมาเอะ
  海南駅前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  11:30
  11:34
  คุโรเอะ(รถบัส)
  黒江(バス)
  ป้ายรถบัส
  11:34
  11:39
 5. 5
  01:02 - 08:31
  7h 29min JPY 210,510
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  01:02
  08:31
zoom bar parts