อิซูโมะชิ → นาโอะเอ็ตสึ

ออกเดินทางเวลา
10:40 11/26, 2020
cancel
 1. 1
  10:52 - 16:51
  5h 59min JPY 42,570 IC JPY 42,562 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  สถานี
  北口
  10:52
  10:55
  สถานีอิซูโมะชิ
  出雲市駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  10:55
  11:25
  出雲空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  11:25
  11:28
  สนามบินอิซูโมะ
  出雲空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:10
  13:25
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  13:30
  13:40
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:42
  13:56
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:00
  14:12
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:24
  16:16
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:35
  16:51
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  16:51
  16:51
 2. 2
  10:52 - 16:51
  5h 59min JPY 42,570 IC JPY 42,562 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  สถานี
  北口
  10:52
  10:55
  สถานีอิซูโมะชิ
  出雲市駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  10:55
  11:25
  出雲空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  11:25
  11:28
  สนามบินอิซูโมะ
  出雲空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:10
  13:25
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  13:30
  13:40
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:42
  13:56
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:04
  14:12
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:24
  16:16
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:35
  16:51
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  16:51
  16:51
 3. 3
  10:52 - 16:51
  5h 59min JPY 42,570 IC JPY 42,562 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  สถานี
  北口
  10:52
  10:55
  สถานีอิซูโมะชิ
  出雲市駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  10:55
  11:25
  出雲空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  11:25
  11:28
  สนามบินอิซูโมะ
  出雲空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:10
  13:25
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  13:30
  13:40
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:42
  13:56
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:09
  14:17
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:24
  16:16
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:35
  16:51
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  16:51
  16:51
 4. 4
  10:52 - 16:51
  5h 59min JPY 42,770 IC JPY 42,762 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  สถานี
  北口
  10:52
  10:55
  สถานีอิซูโมะชิ
  出雲市駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  10:55
  11:25
  出雲空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  11:25
  11:28
  สนามบินอิซูโมะ
  出雲空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:10
  13:25
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  13:30
  13:40
  สนามบินฮาเนดะได1เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:40
  13:57
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:01
  14:08
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:24
  16:16
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:35
  16:51
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  16:51
  16:51
 5. 5
  10:40 - 19:35
  8h 55min JPY 273,330
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  10:40
  19:35
zoom bar parts